....

flexibel samenwerken en kennisdelen met behulp van G Suite

de uitdaging

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Om deze functie te handhaven, stelt het Instituut zich een aantal doelstellingen, waaronder doelstellingen met betrekking tot ICT:

 • kosten besparen op bestaande servers, licenties én beheer
 • werknemers een innovatieve, toekomstvaste werkplek bieden
 • beter samenwerken en kennis delen binnen de organisatie, ten tijde van grote veranderingen

de oplossing

Samen met g-company heeft Beeld en Geluid gefaseerd:

 • GMail en Google Calendar ingevoerd, om Exchange en Outlook te vervangen
 • het oude intranet en andere kennissystemen (allemaal gebaseerd op Sharepoint) vervangen door Google Sites
 • de bestandsopslag en de Office-toepassingen vervangen door Google Drive en de online-toepassingen Google Docs, Sheets & Slides

..

flexible collaboration and knowledge-sharing through G Suite

the challenge

The Netherlands Institute for Sound and Vision is a broad cultural institute which takes up a central function within the archiving and media sector both at home and abroad, thanks to its accumulated knowledge and and infrastructure. To maintain this function, the Institute has set objectives, which include ICT-related objectives:

 • To save on costs of existing servers, licenses and maintenance
 • To offer employees an innovative and future-proof workplace
 • To collaborate and share knowledge better within the organization, at a time of great changes

the solution

Together with g-company, Sound and Vision has phased in:

 • GMail and Google Calendar, to replace Outlook and Exchange
 • Google Sites, to replace the old intranet and other knowledge systems (all Sharepoint-based)
 • Google Drive and online applications such as Google Docs, Sheets and Slides, to replace file storage and Office applications

....

....”g-company is over alle jaren steeds dé aangewezen partner voor het optimaliseren van het gebruik van G Suite, en het ontdekken van andere mogelijke toepassingen van Google Cloud.” ..”Over the years, g-company has been the go-to partner to optimize the use of G Suite, and discover other possible applications of Google Cloud.” ....

het resultaat

Beeld en geluid heeft in stappen steeds meer kosten kunnen besparen, waardoor iedere verandering zichzelf telkens binnen een jaar terugverdiende. De ruim 500 medewerkers gebruiken volop de innovatieve toepassingen van Google en zijn hier zeer tevreden over. Bovendien wordt flexibel samenwerken en kennisdelen gestimuleerd in een dynamische organisatie.
g-company is over alle jaren steeds dé aangewezen partner voor het optimaliseren van het gebruik van G Suite, en het ontdekken van andere mogelijke toepassingen van Google Cloud.

over Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder.

..

the result

Vision and Sound has been able to incrementally save costs, whereby every change had a return on investment within the year. The well over 500 employees make ample use of of the innovative Google applications and are very satisfied with them. In addition, flexible collaboration and knowledge-sharing are stimulated in a dynamic environment. Over the years, g-company has been the go-to partner to optimize the the use of G Suite , and discover other possible applications of Google Cloud.

about Sound and Vision

The Netherlands Institute for Sound and Vision is the media archive of the Netherlands and the largest of its kind within Europe. The Institute plays a leading role in the area of management and accessibility of Dutch media heritage. The building at the Media Park in Hilversum houses a collection of radio, television, films, photography, music, documentaries, new media, games and internet culture, which continues to grow daily. These collections give a unique view on the history of the Netherlands over the last 100 years, and on the developments within the field of audiovisual media in particular.

....

  nl
  en