Desktop as a Service

Tijdens deze workshop op het g-company next step event toonde Peter Roelant aan het publiek hoe je bestaande Windows-applicaties veilig naar de cloud kunt migreren. Zo kun je voortaan met jouw Chromebook altijd en overal bij je vertrouwde applicaties, met als enige vereisten een browser en een werkende internetverbinding.

infrastructure-as-code

De cloud stelt ons in staat met enkel een internetverbinding een volledig dynamische infrastructuur te bouwen, die herhaalbaar, nauwkeurig, controleerbaar en bovendien schaalbaar is.

In een van de breakout sessies op het g-company next step event behandelde Edsger de Looff de voordelen en liet hij het publiek de kracht van infrastructuur-als-code zien aan de hand van een aantal demo’s.

BigQuery ML

In juli werd BigQuery ML op Google Next in San Francisco aangekondigd. Wat ons betreft: een uniek product.

Tijdens het g-company next step event bouwde Koen Maes op basis van een interessante, publiek beschikbare dataset een model, en liet hij de gasten zien hoe het model leert.

Freshworks

Tijdens het g-company next step event liet Freek van de Griendt onze gasten kennismaken met Freshdesk en Freshchat, en liet hij hen zien hoe organisaties deze tools gebruiken om communicatie met klanten via verschillende kanalen zoals mail, chat, website en social media te stroomlijnen.

from data to insights

Organisaties worden steeds meer data-gedreven, of ze willen dat worden. Hoe kom je van data daadwerkelijk tot inzichten? Hoe maakt jouw organisatie die volgende stap, met de innovatieve oplossingen van Google Cloud?

Tijdens het g-company next step event vertelde Bas Leenders over de achtergronden, de tools en de aanpak, aan de hand van een concrete klantencase.

stappen of springen?..step or jump?

stappen of springen?..step or jump?

....

Eén ding is zeker: alles gaat naar de cloud. Maar de weg ernaartoe is voor iedereen anders. Tijdens de vijfde editie van het g-company next step event in oktober 2018 lieten wij onze bezoekers zien welke stappen naar de cloud je kunt zetten. Alles kan, niets moet.

..

One thing is for sure: everything goes to the cloud. But the journey is different for everyone. During the fifth edition of the g-company next step event in October 2018 we showed our guests which steps to cloud there are to take. Everything goes, nothing is obligatory.

....

5 valkuilen van Salesforce..5 pitfalls of Salesforce

5 valkuilen van Salesforce..5 pitfalls of Salesforce

Het aantal organisaties dat Salesforce omarmt groeit gestaag. En terecht. Dit cloud-platform laat zich snel implementeren, is zeer flexibel en is in de basis eenvoudig te gebruiken. In die kracht schuilt echter ook een zwakte. Verschillende valkuilen kunnen het rendement op je investering bedreigen. We zetten er een vijftal voor je op een rij. .. There is a steady increase in the number of organizations who fully embrace Salesforce. And with good reason. This cloud platform can be implemented quickly, is highly flexible and easy to use. However, in these strengths can lie weaknesses. Various pitfalls can threaten the return on your investment. In this blogpost we listed five of them for you.

nl
en