begin je maandag goed met onze G Suite tips & tricks! .. start your Monday right, with our G Suite tips & tricks!

Benieuwd wat je zoal kan doen in G Suite? In deze blogpost zetten we alvast enkele tips & tricks voor je op een rij om deze maandag net wat draaglijker te maken. Lees dus zeker verder! .. Curious to know what you can do in G Suite? In this blogpost we’ve lined up a couple of tips & tricks for you, to make this Monday a little brighter. So definitely read on!

Google Voice nu ook beschikbaar in Nederland .. Google Voice now coming to the Netherlands

Google Voice nu ook beschikbaar in Nederland .. Google Voice now coming to the Netherlands

….

Zoals elk jaar is Google Cloud Next in San Francisco jouw one-stop-shop voor prikkelende updates over alles wat met Google te maken heeft. Op Google Next ‘19 werd Google Voice voor G Suite onthuld, dat de filosofie van de nieuwe manier van werken verder uitbreidt. Hier zijn de belangrijkste punten die ons in het oog sprongen.

..

As is tradition, Google Cloud Next in San Francisco is the yearly one-stop-shop for exciting updates on all things Google. At Google Next ‘19 Google Voice for G Suite was announced, which extends the philosophy of the new way of working. Here are our key takeaways.

….

goed nieuws voor onze Salesforce-klanten..good news for our Salesforce customers

Op 8 april hebben wij aangekondigd dat g-company zal toetreden tot Devoteam, de grootste Google Cloud Partner in Frankrijk en Spanje. Devoteam is eveneens een van de belangrijkste Salesforce-partners in die regio en wordt nu een toonaangevende Salesforce-partner in heel Europa. Lees hier wat dit nieuws betekent, niet alleen voor ons, maar ook voor jullie als klant. ..On April 8th, we have announced that g-company will join Devoteam, the largest Google Cloud Partner in France and Spain. Devoteam is already one of the major Salesforce partners in that region and now becomes a leading Salesforce partner across Europe. Read here what this news means, not only for us, but also you as a customer.

App MailChimp for Salesforce: 360 graden view of een hoop gedoe? .. App MailChimp for Salesforce: 360° scope, or a lot of hassle?

….

Je maakt gebruik van MailChimp voor je nieuwsbrieven en van Salesforce voor CRM en fondsenwerving. Als je MailChimp synchroniseert met Salesforce met behulp van de gratis app ‘MailChimp for Salesforce’ kun je precies bijhouden wat je nieuwsbrief ontvanger doet met jouw mailings: lezen, klikken of niets. Ook kun je je lijsten beheren vanaf één plek. Mooi toch? Of niet?

..

You are using MailChimp for your newsletters, and Salesforce for your CRM and fundraising activities. When you synchronize MailChimp with Salesforce, by using the free app ‘MailChimp for Salesforce’, you can monitor what exactly your newsletter recipient does with your mailings: read, click or nothing. You can also manage your lists in one place. Easy, right? Or is it?

….

DSW verbetert klantenservice met Google Cloud

DSW verbetert klantenservice met Google Cloud

....

DSW maakt al gebruik van G Suite, vooral voor de interne bedrijfsvoering. Nu gaat DSW zich richten op het verbeteren van de klantenservice door te innoveren met behulp van Google-oplossingen. Daartoe is het bestaande contract met g-company uitgebreid.

..

DSW already uses G Suite, especially for internal operations. Now DSW will focus on innovating customer service with the help of Google solutions. For this purpose, the existing contract with g-company is expanded.

....

g-company wint Global Google Cloud Partner Award..g-company wins Global Google Cloud Partner Award

g-company wint Global Google Cloud Partner Award..g-company wins Global Google Cloud Partner Award

....

"Het is echt speciaal dat een speler uit een kleinere regio zoals de Benelux zo'n eer krijgt. We hebben onlangs een behoorlijk aantal organisaties met complexe uitdagingen op succesvolle wijze naar Google Cloud geholpen. We hebben dan ook het gevoel dat we de prijs hebben verdiend", reageert David Saris met een glimlach.

..

"It's really special that a player from a smaller region as the Benelux gets such an honor. We have recently brought quite a number of organizations with complex challenges to Google Cloud successfully, so we feel that we have earned the prize,” says Saris with a smile.

....

Flexibiliteit en standaardisatie, vrienden of vijanden? .. Flexibility and standardization: friends or foes?

Kunnen standaardisatie en flexibiliteit samen gaan? Gerard Gijsen legt in deze blogpost uit hoe je maximaal voordeel kan halen, door deze schijnbaar tegengestelde aanpakken slim en evenwichtig te combineren. ..Kan standardization and flexibility go hand in hand? In this blogpost, Gerard Gijsen explains how to get the most out of these seemingly polar opposite approaches, by combining them in a clever and balanced way.

Salesforce en Google BigQuery: een eenvoudige vraag, een verbluffend resultaat .. Salesforce and Google BigQuery: a simple question, an astounding result

….

Door Salesforce slim te combineren met BigQuery van Google, kan je op eenvoudige wijze jouw beschikbare data analyseren. En zo kan je tot verbluffende ontdekkingen te komen. Balt Leenman legt je graag de case van VNO/NCW uit in deze blogpost.

..

By cleverly combining Salesforce and Google BigQuery, you can easily analyse your available data. And this can help you come to astounding conclusions. Balt Leenman gladly explains the the case of VNO/NCW in this blogpost.

….

ledenmodel 2.0 met Salesforce en Big Dash .. member model 2.0 with Salesforce and Big Dash

Hoe transformeer je als traditionele ledenorganisatie naar een platform dat zijn achterban verbindt, en leden faciliteert met kennisdeling en -uitwisseling, interactie en evenementen? Directieleden van VNO-NCW en MKB-Nederland delen hun visie hierop tijdens een Ronde Tafelsessie op 21 maart a.s. .. How do you make the transformation from a traditional member organization to a platform which connects its supporters, and helps its members to share knowledge, interact, and go to events? Management members of VNO-NCW and MKB-Nederland will share their views during a Round Table session on March 21.

nl
en