"alles valt op zijn plaats".."everything falls into place"

....

vooruitdenken

"Alles valt op zijn plaats." Dat was mijn eerste gedachte toen Google en Salesforce begin november hun wereldwijde partnership bekend maakten. Bij g-company richten we ons al tien jaar uitsluitend op beide platforms. Daar hebben we ons in de Benelux een bijzondere positie mee verworven.

Onze inzet op beide platforms was tien jaar geleden bepaald niet vanzelfsprekend. Cloud was nieuw en onbekend. Google werd vooral geassocieerd met de zoekfunctie en GMail. Meer iets voor consumenten dan voor bedrijven. En Salesforce had nog helemaal geen bekendheid.

In 2007 bracht Google de professionele versie van GMail, Calendar en Docs naar de zakelijke markt en werd g-company de eerste Google-partner in Nederland. g-company is in de loop der jaren met Google meegegroeid en nu zijn wij een van de belangrijkste premier partners van Google in de Benelux. Hetzelfde geldt voor Salesforce: ook daarvan waren we een van de eerste partners en zijn we nu een van de leidende.

We kennen beide platforms van binnen en van buiten. We weten ook dat ze elkaar wonderwel aanvullen, zowel in functionaliteit als in marktbenadering. Het partnership tussen Google en Salesforce verbaast ons dan ook niets.

De samenwerking tussen de beide cloud-giganten is van aanzienlijke en positieve betekenis voor de gebruikers van een of beide platforms. Maar ook voor bedrijven die overwegen erop over te stappen. Het voordeel van een overstap naar de cloud wordt alleen maar sterker. 

Hoe dit precies zit en wat het voor jouw organisatie kan betekenen, deelden we tijdens een live webinar op woensdag 13 december om 16:00 uur. Samen met Peter Bavinck van Google en Leo van der Heiden van Salesforce bespraken we de details en de voordelen. Bovendien hadden deelnemers de kans vragen te stellen aan de aanwezige experts.

..

think ahead

"Everything falls into place." That was my first thought when Google and Salesforce announced their global strategic partnership early November 2017. At g-company we have focused exclusively on both platforms for the past ten years. This enabled us to take in a special position in the Benelux.

Our commitment to the two platforms was not very obvious ten years ago. Cloud was new and unknown. Google was particularly associated with Search and GMail. More something for consumers than for organizations. And Salesforce was not known at all.

In 2007 Google launched a professional version of GMail, Calendar and Docs. g-company became the very first Google partner in the Netherlands. In the course of the years g-company has grown with Google and today we are one of Google's leading Premier Partners in the Benelux and beyond. Same applies for Salesforce: we were one of their first partners and are now one of the leaders.

We know both platforms inside and out. We also know they complement each other wonderfully, both in functionality and in market approach. The new partnership between Google and Salesforce is therefore no surprise to us.

The cooperation between the two cloud giants is of considerable and positive significance to their users. But also to organizations that consider making the move. The advantage of moving to the cloud is becoming bigger and bigger.

The details of this advantage and what it can mean for your organization was shared during a live webinar on Wednesday 13 December. Together with Google's Peter Bavinck and Salesforce's Leo van der Heiden we discussed the partnership's details. Participants were given the opportunity to ask questions to the experts that were addressed to during the webinar.

....

Wil je direct het whitepaper downloaden met alle details over het partnership? Vul dan eerst onderstaand formulier in.
nl
en