community building met Salesforce .. community building with Salesforce

….

bind klanten op effectieve wijze aan je merk

De digitale revolutie heeft de relatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten blijvend gewijzigd. Consumenten maar ook steeds meer B2B klanten hebben andere verwachtingen gekregen. De eisen die aan bedrijven worden gesteld betreffende service, product en dienstverlening zijn door het internet enorm toegenomen.

Die trend zet door naar de non-profit sector waar goededoelenorganisaties en verenigingen worstelen met nieuwe businessmodellen. Voor B2B marketeers is het de uitdaging om het unieke karakter van het bedrijf of de organisatie intern en extern uit te dragen en een antwoord te geven op deze ontwikkelingen. Het ontwikkelen van de juiste strategie gaat vaak gepaard met vallen en opstaan.

Hoe bouw je met inzet van Salesforce.org, GoogleCloud.com en Bigdash.co op effectieve wijze een community rondom je merk?

ledenmodel 2.0 vereist innovatief platform

Ledenorganisaties (bijv. brancheverenigingen, maar ook NGO’s) ontdekken meer en meer dat het goede oude ledenmodel uit de tijd raakt. Hun achterban verwacht dat zij als een platform acteren: een plek voor kennisverspreiding en -uitwisseling, interactie, evenementen, enzovoorts. Zichtbaarheid van de organisatie is belangrijk, maar ook veel kennis van wat je achterban bezighoudt. Dus de organisaties moeten data-driven en agile worden.

g-company en Dutch Network Group brengen dit nu in de praktijk bij VNO-NCW en MKB Nederland; de twee grootste belangenbehartigers van werkgevers in Nederland. Met Salesforce en de community oplossing Big Dash. De resultaten zijn verbluffend. Een goede begeleiding is enorm belangrijk: niet alleen voor de implementatie van nieuwe technologie, maar ook bij de verandering van denken en werken. Willem Overbosch (Dutch Network Group) en Lex Dekker (g-company) lichtten dit reeds toe in een sessie tijdens het g-company next step event en in een interview met Antony van Hoeven van Salesforce.org tijdens de Connected Non Profit Conference.

Op 21 maart 2019 organiseren we een Ronde Tafelsessie over Salesforce en ledenorganisaties. Aanmelden kan alvast op deze pagina.

Bekijk hieronder het interview met Willem voorafgaand aan de breakout sessie.

..

bind customers effectively to your brand

The digital revolution has changed the relationship between businesses and potential clients to its core. Consumers, as well as B2B clients have changed their expectations. The internet caused higher demands being made of companies, in terms of service, product, and services.

This trend is is spreading within the non-profit market as well, where charity organizations and associations are struggling with new business models. For B2B marketers, the challenge lies in conveying the company’s or organization’s unique nature, both externally as well as internally, to address these current developments. Developing a working strategy, however, requires quite a bit of trial and error.

So, how do you effectively build a community around your brand now, using Salesforce.org, GoogleCloud.com and Bigdash.co?

member model 2.0 requires an innovative platform

Member organizations (ex. trade associations, as well as NGOs) are more and more discovering that the good old member model is starting to become outdated. Their supporters expect them to act as a platform: a place to share and exchange knowledge, as well as a place for interaction, events and much more. Visibility of your organization is important, as well as knowing what makes your supporters tick. All of this means that organizations need to become data-driven and agile.

g-company and Dutch Network Group are putting the theory to practice at VNO-NCW and MKB Nederland, the two biggest advocates for employers in the Netherlands. They use Salesforce in combination with the community solution by Big Dash, and the results are stunning. Proper guidance is key, however. Not just for the implementation of new technology, but also for changing the way of thinking and working. Willem Overbosch (Dutch Network Group) and Lex Dekker (g-company) already explained this during g-company’s next step event, as well as during an interview with Anthony van Hoeven of Salesforce.org at the Connect Non Profit Conference.

On March 21 2019 we are organizing a Round Table Session about Salesforce and member organizations. You can sign up via this page.

Watch the interview with Willem before the breakout session below.

….

….

Nieuwsgierig naar de volledige sessie over Salesforce en BigDash? Vul dan onderstaand formulier in.

..

Curious about the full session on Salesforce and Big Dash? Please fill in the form below.

….

nl
en