Blog

Sales partner of the year

Bijzondere award op een bijzonder event

Het is nog licht in mijn hoofd na het feestje in San Francisco gisterenavond. We werden door Google als winnaar van de EMEA Sales Partner Award in het zonnetje gezet. En dat hebben we natuurlijk gevierd!

De award is uitgereikt tijdens de Google Cloud Next Partner Summit, het grote evenement waarbij Google Cloud partners van over de hele wereld, gespecialiseerd in onder andere G Suite, Google Cloud Platform, Maps, Devices en Education, in San Francisco samenkomen en gepresenteerd worden. 

Er gaat wel wat door je heen als je tijdens dit enorme event deze bijzondere Award uitgereikt krijgt. Ik zie het als een bekroning van meer dan tien jaar hard werken om de grote voordelen van de oplossingen van Google bij onze klanten in de praktijk te brengen.

g-company was ruim 10 jaar geleden de eerste partner van Google Cloud in Noord-Europa. Van meet af aan was onze visie dat alles naar de cloud zal gaan. In het begin waren we een roepende in de woestijn. De algemene houding ten opzichte van het cloud-concept was bepaald afwerend.

 

Strijd der giganten

Dat is nu helemaal anders. Het is niet meer de vraag óf je als bedrijf wel naar de cloud moet gaan, maar wanneer en naar welke cloud. Gartner heeft aangegeven dat Amazon, Microsoft en Google de drie spelers zijn waar het om gaat. Alle andere zijn niet meer in staat om nog in de buurt te komen van de grote drie. Daarmee zijn ze eigenlijk niet langer relevant. Er is een heftige strijd aan de gang tussen de drie tech-reuzen.

Inmiddels hebben al veel organisaties in zeer uiteenlopende markten de keuze gemaakt voor de Google Cloud en draait hun hele business nu op diens infrastructuur, zoals Spotify, Snapchat, Philips Hue, Twitter, CheapTickets/Vliegwinkel, Randstad en meer lokaal in Nederland DSW Zorgverzekeraar. Op dit moment staat Google in omzet op positie 3, maar het is onze stellige overtuiging dat Google deze strijd gaat winnen. Waarom? Google is het meest open en biedt de meeste keuzevrijheid in functionaliteit en technologie. Daarmee voorkom je een vendor lock-in. Als klant haal je met één druk op de knop al je data en bestanden uit de Google Cloud.

Verder heeft Google het meest complete portfolio aan toepassingen en technologieën: applicaties om samen te werken en content te creëren, mobiele innovaties, voorzieningen en software om ook de meest bedrijfskritische IT te managen, geïntegreerde mogelijkheden voor het vinden en bereiken van consumenten met gerichte content en advertenties. Dat alles voor de kleinste bedrijven en voor de grootste multinationals. En tegen de beste prijs!

Zonder twijfel heeft de Google Cloud de beste infrastructuur van wereldwijde datacenters, netwerken, partners en mensen. Het bedrijf loopt ver voor de troepen uit met innovaties op het gebied van Big Data, Machine Learning en Artificial Intelligence.

Terugkijkend ben ik ervan overtuigd dat onze strategische keuze voor Google meer dan tien jaar geleden de juiste is geweest. Dat blijkt uit de bijzondere dingen die we voor onze klanten met Google-technologie hebben kunnen doen. Mogen doen, moet ik zeggen, want zonder tevreden klanten hadden wij deze prijs nooit gewonnen. Ik wil de award dan ook graag opdragen aan onze klanten en aan onze mensen. Het was een mooie reis, ik ben benieuwd waar we over tien jaar staan.

Kijk hier voor een aantal klantcases waar we trots op zijn.

En ben je benieuwd naar wat volgens ons de top 5 announcements tijdens Google Next waren? Bekijk dan zeker onze recap hier.

Special award at a special event

My head still feels light after a brilliant party in San Francisco last night. Google has put us in the spotlights as the winner of the EMEA Sales Partner Award. And of course we celebrated that!

The award was presented during the Google Cloud Next Partner Summit, a big event in San Francisco that showcases Google Cloud partners spanning G Suite, GCP, Maps, Devices, and Education.

You really get overwhelmed if you get such a prestigious award during this enormous event. I see it as a reward for more than ten years of hard work putting the great benefits of Google’s solutions into practice for our customers.

More than 10 years ago g-company was the first partner of Google Cloud in Northern Europe. From the start we lived the vision that everything will go to the cloud. In the beginning the general attitude towards cloud computing was rather defensive. 

 

Battle of the giants

That has become completely different. It is no longer the question whether you as an organization should go to the cloud or not, but when you go and to which cloud. Gartner has indicated that Amazon, Microsoft and Google are the three players at stake. All others are no longer able to come close to the big three and are therefore no longer relevant. There is a fierce battle going on between the three tech giants.

Meanwhile, many organizations in a wide variety of markets have opted for Google Cloud and their entire business now runs on its infrastructure, such as Spotify, Snapchat, Philips Hue, Twitter, CheapTickets / Vliegwinkel, Randstad and more locally in the Netherlands DSW Zorgverzekeraar (health insurance company). At the moment, Google is at position 3 in terms of revenue, but it is our strong belief that Google is going to win this fight. Why? Google is most open and offers the most freedom of choice in functionality and technology. This prevents a vendor lock-in. As a customer you can retrieve all your data and files from the Google Cloud within one click.

Furthermore, Google has the most comprehensive portfolio of applications and technologies: applications to collaborate and create content, mobile innovations, features and software to manage utterly business-critical IT, integrated opportunities for finding and reaching consumers with targeted content and ads. All for the smallest companies and the largest multinationals alike. And at the best price!

Without a doubt, Google Cloud has the best infrastructure of global data centers, networks, partners and people. The company runs far ahead with innovations in the field of Big Data, Machine Learning and Artificial Intelligence. 

Looking back and forth

Looking back, I am convinced that our strategic choice for Google more than ten years ago was the right one. This is evident from the special things that we have been able to do for our customers with Google technology. ‘Awarded to do’, I must say, because without satisfied customers we would never have won this prize. So I would like to dedicate the award to all our customers and to our people. It has been a beautiful journey so far, I wonder where we will be in ten years.

Look here for some of the customer cases that we are proud of.

And are you curious about what we considered to be the top 5 announcements during Google Next? Then be sure to take a look at our recap here.

g-company gaat verder als Xebia!

Per 1 april 2023 gaat g-company verder als Xebia. Daarom wordt de content van deze website niet langer geüpdatet. Voor de meest recente content verwijzen we graag door naar de ‘Cloud-First Workplace’ sectie op de Xebia website.