even voorstellen: Renate de Jong..quick introduction: Renate de Jong

….

"Marketing automation biedt enorme kansen voor non-profits!"

Hallo!

Precies een jaar geleden startte ik bij g-company. Hoog tijd dus om me eens voor te stellen, lijkt me.

Ik ben Renate de Jong, 43 jaar en ik woon met mijn vriend en onze kinderen in Utrecht. In mijn carrière tot nu toe is de rode draad dat ik altijd ‘wil bijdragen aan een leukere wereld’. Dat is vrij breed, ik weet het. Mijn CV is ook vrij breed: van beleidsmedewerker bij de Provincie Utrecht, naar intercedent bij Randstad tot marketeer bij ontwikkelingsorganisatie VSO.

Bij g-company maakte ik kennis met gelijkgestemden en ik besloot mij als nieuwbakken ondernemer bij deze groep aan te sluiten. ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen’, zoals een legendarische voetballer eens zei. Daarmee doe ik mezelf grandioos tekort natuurlijk, maar ik zie de meerwaarde in van samenwerken met een groep professionals met dezelfde missie.

Mijn missie is non-profits helpen nog meer impact te maken, door slim gebruik te maken van technologie. Hoewel ik niet eerder in de technologie heb gewerkt, heb ik er als gebruiker altijd veel affiniteit mee gehad. En heb ik er een duidelijke mening over. Bij mijn laatste werkgever voor g-company leerde ik werken met Salesforce.

Dat zie ik dan ook als mijn toegevoegde waarde: doordat ik zelf jarenlang bij een non-profit heb gewerkt, ken ik de omgeving, weet ik waarmee je te maken hebt en ken ik de toegevoegde waarde van een gedegen en tegelijk innovatief systeem. Voor kleine en grote non-profits.

Waar kom ik tegenwoordig zoal mijn bed voor uit? Een greep uit mijn werkzaamheden van deze week: ik ondersteun één dag per week het Ronald McDonald Kinderfonds met het dagelijks gebruik van Salesforce, ik geef een gebruikerstraining bij een klant die zojuist Salesforce heeft geïmplementeerd en ik schrijf een voorstel voor een buurthuis voor psychiatrische patiënten dat met Salesforce wil gaan werken.

..

“Marketing automation provides tremendous opportunities for non-profits!”

Hi!

Exactly one year ago, I started working with g-company. So, it’s about time I introduce myself, don’t you think?

My name is Renate de Jong, I’m 43 and I live in Utrecht, together with my boyfriend and our children. Throughout my career, the red thread has always been that I “want to contribute to a better world“. It’s a comprehensive topic, I know. But so is my resume: from policy maker at Utrecht province, to intermediary at Randstad, to marketer at the development agency VSO.

At g-company, I got to know kindred spirits, which made me join the team as a new entrepreneur. “You can’t do it alone, you have to work together”, as a legendary footballer once said. I’m not doing myself much justice with that, of course, but I see the added value of working together with a group of professionals, who all share a common mission.

My mission is to help non-profits make more of an impact, by cleverly using technology. Although I haven’t worked in technology before, I’ve always had an affinity with it, as a user. Which means I have a strong opinion on it. At my last employer before g-company, I learned how to work with Salesforce.

And that to me is my added value: because I have worked at a non-profit for years, I am familiar with the environment, know the challenges you face, and know the added value of a solid and simultaneously innovative system. For non-profits, big and small.

What gets me out of bed in the morning? Just a few of the projects I’m working on this week: I support the Ronald McDonald Kinderfonds one day per week, with Salesforce daily usage, I provide end-user training for a client who has recently implemented Salesforce, and I am writing a proposition for a community centre for psychiatric patients, that wants to start working with Salesforce.

….

….

Renate.jpg

Binnen het team focus ik me extra op marketing automation met Pardot (een tool van Salesforce). Ik zie voor non-profits enorme kansen op meer én blijvende donateurs en vrijwilligers! Van twee enorme (dure! tijdrovende!) campagnes per jaar naar continu in gesprek zijn met elkaar. Van de one size fits all nieuwsbrieven naar berichten met de juiste inhoud op het juiste moment. Dit vraagt best wat van je organisatie. Begin klein, en maak keuzes met een groots doel voor ogen. Maar denk aan die voetballer: alleen kun je niks, je moet het samen doen. 😊

Dus bel me eens, ik denk graag mee!


Hartelijke groet,

Renate de Jong
+31 6-41519975

..

Within the team, my focus is on marketing automation with Pardot (a Salesforce tool). I see tremendous opportunities for non-profits to attract and retain more donors and volunteers. To move away from two enormous (expensive! time consuming!) campaigns, towards a constant dialogue with one another. To go from a one size fits all approach, to tailored newsletters which provide the right content at the right time. This can be a lot to tackle for your organization. Start small, and make choices with a grand goal in mind. But think of the footballer, too: “You can’t do it alone, you have to work together.”

So give me a call, I’d love to brainstorm with you!

Warm regards,

Renate de Jong
+31 6-41519975
….

nl
en