Google Voice nu ook beschikbaar in Nederland .. Google Voice now coming to the Netherlands

….

slimme cloud-telefonie voor jouw organisatie

Zoals elk jaar is Google Cloud Next in San Francisco jouw one-stop-shop voor prikkelende updates over alles wat met Google te maken heeft. Het is ook dé beste plek om al een voorproefje te krijgen van de vele vernieuwende technologieën die nog in de steigers staan, of bijna gereleased gaan worden. Eén zo’n product dat onthuld werd op Google Next ‘19, is Google Voice voor G Suite, dat de filosofie van de nieuwe manier van werken verder uitbreidt. Het maakt het je namelijk mogelijk om steeds in contact te blijven met anderen, via een werk-telefoonnummer dat je op eender welk toestel kunt gebruiken, waar je je ook bevindt. Hier zijn de belangrijkste punten die ons in het oog sprongen.

simpel: stroomlijn je communicatiekanalen

Op de huidige werkvloer, wordt het steeds belangrijker voor teams om makkelijk en flexibel samen te kunnen werken. Zo kan de focus naar projecten gaan, in plaats van de logistieke rompslomp die ontstaat bij het opzetten van meetings.

Om communicatie te vereenvoudigen, bood G Suite reeds Gmail aan, instant messaging via Hangouts Chat, en videoconferenties met Hangouts Meet. Met Google Voice wordt nu ook telefonie toegevoegd als optie, waardoor het communicatieplatform van je bedrijf gestroomlijnd wordt, en eengemaakt wordt onder G Suite.

..

smart cloud telephony for your organization

As is tradition, Google Cloud Next in San Francisco is the yearly one-stop-shop for exciting updates on all things Google. It’s also where you get sneak peaks at many new innovative technologies that are about to be released. One such product that was newly announced at Google Next ‘19, is Google Voice for G Suite, which extends the philosophy of the new way of working. It enables you to stay connected with others, via a business phone number that you can use on any device, wherever you may be. Here are our key takeaways.

simple: streamline your communication channels

In today’s workplace, it’s increasingly important for teams to be able to work together flexibly and easily. So that focus can go towards projects, instead of the logistics of setting up meetings.

To make communication easier, G Suite already provided Gmail, instant messaging via Hangouts Chat, and video conferencing with Hangouts Meet. With Google Voice as an option for telephony, your company’s communications platform is now streamlined and fully unified on G Suite.

….

….

Volledig in lijn met de mindset van het flexibele werken, maakt Google Voice het jouw werknemers mogelijk om snel te wisselen tussen toestellen, of ze nu op hun laptop werken op kantoor, een telefoontje opnemen terwijl ze onderweg zijn, of inloggen op hun computer thuis. Aangezien je Voice telefoonnummer niet gebonden is aan jouw toestel, is het eenvoudig op te zetten. Je hoeft enkel de Google Voice app te downloaden op het toestel van jouw keuze, of je kan inloggen op je account via jouw computer, of idealiter jouw Chromebook ;-).

slim: AI toegepast op alle telefoongesprekken

De AI van Google wordt door organisaties al gebruikt voor onder andere data analyse. Maar wist je dat het ook een sterke toevoeging is aan Google Voice? Machine learning-modellen leren bijvoorbeeld spam calls herkennen, tracken ze en filteren ze eruit met nagenoeg perfecte nauwkeurigheid.

Geen internet? Geen probleem! Met Voice is het makkelijk om inkomende telefoongesprekken te forwarden naar je voicemail of naar je persoonlijke telefoonnummer. Het integreert bovendien met Google Calendar, en laat geen telefoontjes door wanneer men je probeert te bellen buiten de werkuren die in jouw Calendar ingesteld staan. Het evenwicht behouden tussen je werkuren en je persoonlijke tijd was nog nooit zo eenvoudig.

..

Following the mindset of working flexibly, Google Voice enables your employees to switch quickly between devices, whether they’re working from their laptop at work, taking a call via their phone on the go, or logging in on their computer at their home office. Because your Voice number isn’t tied to your device, all you need to do to get started is download the Google Voice app on any device of your choosing, or log in to your account via your computer, or ideally your Chromebook ;-).

smart: AI applied to all phone calls

Google’s AI is already implemented by organizations for data analysis, among other uses. But did you know that it is a powerful addition to Google Voice as well? Machine Learning models learn to recognize, track and filter out spam calls with near perfect accuracy.

No internet connectivity? No problem! With Voice, you can easily set up forwarding to voicemail or your personal phone number. Furthermore, it integrates with Google Calendar and diverts calls if they fall outside your working hours settings. Guarding your work-life balance has never been easier.

….

about_section_2_2x.png

….

Voice maakt daarbovenop gebruik van text-to-speech technologie om automatisch oproepmenu’s aan te maken, in tot wel negen talen. Zo hoef je je geen zorgen te maken over het opnemen van berichten, of de vertalingen. Als je een transcript nodig hebt van een telefoongesprek of een voicemail, hebben Google’s AI en machine learning wederom een oplossing voor je klaar. Steek minder tijd in het uittypen van meeting minutes voor een telefonische meeting, en laat speech-to-text de klus klaren.

schaalbaar: voor kleine en grote organisaties

Voice blijft trouw aan de filosofie van Google: het is gebruiksvriendelijk, makkelijk om onmiddellijk te implementeren, en eindeloos schaalbaar. Het onboarden en offboarden van werknemers wordt eenvoudiger, aangezien alles beheerd wordt in de Google Admin console. Een nieuw telefoonnummer instellen, wordt nu even makkelijk als een gebruiker toevoegen aan G Suite.

Uiteraard ook niet te vergeten: Voice helpt ook om de communicatiekosten te verminderen. Daarbovenop kunnen multinationals zich, of ze nu groot zijn zoals Netflix, Salesforce of PwC, of eerder klein, na de implementatie onmiddellijk verheugen in een sterk verlaagde telefoonrekening. Voice gebruikers kunnen namelijk kosteloos internationale telefoongesprekken voeren. Dit haalt bovendien de drempels van communicatiekosten en aarzeling om contact te maken weg, en helpt organisaties om beter en flexibeler samen te werken.

webinar wednesday: Google Voice in beeld

Heb je na het lezen van dit artikel interesse gekregen in Google Voice? Op 19 juni organiseerde ons Google Voice team een webinar. Niet alleen werd er additionele informatie gedeeld, ook gaf men een waardevoorstel en een live demo. Webinar gemist? Niet getreurd, je kunt de opname alsnog bekijken!

..

Voice also uses text-to-speech technology to automatically create call menus in up to nine languages, so that you don’t have to worry about recording messages or translation. And if you need a transcript from a phone call or voicemail, Google’s AI and machine learning have got you covered once again. Spend less time typing out meeting minutes for a phone meeting, and let speech-to-text handle this task instead.

scalable: for organizations big and small

Staying true to Google’s philosophy, Voice is user-friendly, easy to implement instantly, and infinitely scalable. Onboarding and offboarding of employees is made simple, since everything is managed in the Google Admin console. Setting up a new phone number is as easy as adding a new user to G Suite.

Last but not least: it helps reduce communication costs. Multinational companies, whether they are big like Netflix, Salesforce or PwC, or significantly smaller, will be happy to see an immediate drop in roaming costs after implementing Voice. Namely: international phone calls between Google Voice users are free of charge. This removes the hurdles of communication cost and hesitancy to connect, and helps organizations to work together better, and more flexibly.

webinar wednesday: Google Voice in the picture

Has this article piqued your interest in Google Voice? On June 19th, our Google Voice team organized a webinar with additional information, a value proposition and a live-demo. Did you miss it? No worries, we recorded it all!

….

nl
en