ledenmodel 2.0 met Salesforce en Big Dash .. member model 2.0 with Salesforce and Big Dash

….

VNO-NCW en MKB-Nederland delen hun visie tijdens Ronde Tafel

Een effectieve platformorganisatie is afhankelijk van grote hoeveelheden data over de activiteiten, belangen, zorgen en interesses van de achterban. Dat is immers een voorwaarde om hen op de juiste momenten te voorzien van de juiste informatie. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom gekozen voor moderne platformsoftware om dit te realiseren: CRM van Salesforce, Big Dash als community platform and Google BigQuery om de grote hoeveelheden data binnen en buiten de organisatie samen te brengen.

Wij nodigen ledenorganisaties graag uit voor een Ronde Tafel sessie op 21 maart. Ron van Gent, directeur van VNO-NCW Midden en MKB Midden, en Peter Hagemans, plaatsvervangend directeur MKB-Nederland, lichten dan hun visie toe. Zij gaan in op hun ambities, de gemaakte keuzes, de uitdagingen en de lessen die zij hebben geleerd. Een interessante sessie voor elke ledenorganisatie! Deelnemen? Aanmelden kan hier.

..

VNO-NCW and MKB-Nederland share their vision during a Round Table

Having a proper platform-organized is dependent on a great deal of data about activities, concerns, and interests from your supporters. That’s a prerequisite if you want to be able to give them tailored information at the right times. To realize this goal, VNO-NCW and MKB-Nederland have chosen to use modern platform software: the Salesforce CRM, the community platform by Big Dash, and Google BigQuery to centralize large amounts of date from inside and outside of the organization.

We would love to invite member organizations to come to our Round Table session on March 21. Ron van Gent, director of VNP-NCW Midden and MKB Midden, as well as Peter Hagemans, deputy director MKB-Nederland, will explain their vision. They will zoom in on their ambitions, the choices they made, the challenges they faced and the lessons they learnt. An interesting session for every member organization! Want to participate? You can sign up here.

….


nl
en