Salesforce en Google BigQuery: een eenvoudige vraag, een verbluffend resultaat .. Salesforce and Google BigQuery: a simple question, an astounding result

….

“Wat interesseert directeur-eigenaren van onze relaties?”

Dat was de vraag van het management van VNO/NCW, de ondernemingsorganisatie die zich hard maakt voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. Ze spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap.

Een relevante vraag. Hij werd meer specifiek gemaakt: “Welke informatie hebben dga’s (directeuren, groot aandeelhouders) van organisaties met een omvang tussen 20 en 200 personeelsleden recent gedownload van onze website?

Salesforce en Google

..

“What piques the interest of owners - managing directors of our client relationships?”

This question was asked by the management of VNO/NCW, the business organization promoting an excellent and sustainable climate for entrepreneurs and businesses. They speak on behalf of businesses of various sizes, spread across various industries, who all have one common goal: room for entrepreneurship.

A relevant question. It was further specified: “Which information was recently downloaded from our website, by business owners with 20 to 200 employees?

Salesforce and Google

….

pasted image 0.png

De beantwoording bleek eenvoudig. Recent is namelijk Salesforce geïmplementeerd. Een rapport met een overzicht van alle dga’s was zo gemaakt. Een paar muisklikken. De informatie over downloads van de website werd in een Google BigQuery omgeving geplaatst. De Google Analytics gegevens koppelen met de emailadressen van de dga’s. Een eenvoudige query (zoekopdracht) en voila: het resultaat.

verbluffend resultaat

Natuurlijk had men wel een idee waar deze belangrijke doelgroep wakker van ligt. Je kent je klanten immers. VNO/NCW biedt veel informatie over HR-beleid en regelingen, over wet- en regelgeving en investeringen en subsidies. Maar wat bleek nou? 70% van alle downloads van directeur-eigenaren gaat over bedrijfsovernames! Terwijl daar nog geen 10% van de aandacht van VNO/NCW op is gericht! Een verbluffend resultaat.

zeer eenvoudig en betaalbaar

Dat Google goed is in het vinden van informatie, weet iedereen. Dat Google tegenwoordig BigQuery heeft -een “Software as a Service” (SaaS) oplossing die je naar behoefte kunt inzetten- is nog relatief nieuw en daardoor minder bekend. In dit specifieke geval kostte het een uurtje werk van een g-company consultant en nog geen tientje aan licentiekosten.

Wil je eens verder praten over welke verbluffende resultaten er voor jouw organisatie mogelijk zijn, zodat je nog meer impact kunt maken door slimme combinaties van Salesforce en Google technologie? Neem gerust contact op met Balt Leenman per e-mail of telefonisch op +31 6-52869224.

kriebelt het om aan de slag te gaan?

Ben je een nonprofit organisatie, en kriebelt het na het lezen van dit bericht om aan de slag te gaan met BigQuery? Wil je uit alle data die je al hebt, zo vlot mogelijk te weten te komen wat je achterban bezighoudt, en wat hun belangen, zorgen en uitdagingen zijn?

Tijdens onze Ronde Tafelsessie op 4 april delen we veel interessante informatie over de toepassingsmogelijkheden van Big Query. Ook jij kan maximaal profijt trekken van alle beschikbare data om je doelstellingen dichterbij te brengen! Aanmelden kan hier.

..

The answer proved simple. Namely: Salesforce was recently implemented. A report with an overview of all business owners was made instantaneously. An analysis of the situation, and an easy configuration in BigQuery were added. Google Analytics data was connected to the email addresses of the business owners. A simple query later and voila: the results.

astounding result

Of course they had an inkling about the topics that interest this important target demographic. Because you know your customers. VNO/NCW offers a lot of documentation on HR-policies and regulations, about laws and legislation, investments and subsidies. But what did they notice? 70% of all downloads by business owners were about business acquisitions! While not even 10% of VNO/NCW’s attention is focused on this topic! An astounding result.

simple and affordable

We all know Google is great at finding information. But that Google these days has BigQuery - a “Software as a Service (SaaS) solution, which you can implement as needed - is fairly new information, and therefore not widely known. This specific case required an hour of work by a g-company consultant, and not even a tenner for the licensing cost.

Would you like to talk further about which astounding results could be possible for your organization, so you can make a further impact by cleverly combining Salesforce and Google technology? Feel free to contact Balt at balt@g.company or give him a call:+31 6-52869224.

are you itching to get started?

Are you a nonprofit organization, and has this blogpost inspired you to get started with BigQuery? Would you like to easily analyse your data, to get to know what interests your supporters, and to understand the challenges and concerns that keep them occupied?

During our Round Table Session on April 4th, we will share interesting information about the ways in which BigQuery can be implemented. You too can derive maximum profit from your available data, to get even closer to meeting your objectives! Sign up here.

….

nl
en