App MailChimp for Salesforce: 360 graden view of een hoop gedoe? .. App MailChimp for Salesforce: 360° scope, or a lot of hassle?

mailchimp.png

....

Je maakt gebruik van MailChimp voor je nieuwsbrieven en van Salesforce voor CRM en fondsenwerving. Als je MailChimp synchroniseert met Salesforce met behulp van de gratis app ‘MailChimp for Salesforce’ kun je precies bijhouden wat je nieuwsbrief ontvanger doet met jouw mailings: lezen, klikken of niets. Ook kun je je lijsten beheren vanaf één plek. Mooi toch? Of niet?

De praktijk blijkt weerbarstiger. Ik zie veel nonprofits worstelen met de app. MailChimp is een veelvuldig gebruikte mailingtool vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de (relatief) lage prijs. Maar de app voor synchronisatie met Salesforce is wel erg beperkt. Met als gevolg: veel heen en weer importeren en exporteren van lijsten en geen bestaande contacten kunnen toevoegen aan nieuwe segmenten of groepen. Daardoor neemt het vertrouwen in de synchronisatie af en kiest men er vaak voor om maar volledig handmatig te gaan werken. Terug bij af dus.

En nu? Ik word regelmatig benaderd met de vraag of we kunnen helpen bij het optimaliseren van dit proces. Dit plaatst me voor een dilemma. Aan de ene kant: klantvriendelijkheid en ontzorgen, door bijvoorbeeld een extra tool toe te voegen. Zoals Cazoomi, een tool die ervoor zorgt dat Salesforce en MailChimp beter synchroniseren. Aan de andere kant: de ambitie om nonprofits verder te helpen en het enthousiasme voor de mogelijkheden van een tool die wél goed werkt met Salesforce: Pardot.

En niet alleen dat. Denk aan lead scoring, customer journeys, automation rules, segmenteren en completion actions. Is dat nog een brug te ver? Denk dan aan het waarderen van je donateurs. Maak voor je major donors een klein programma in Pardot’s engagement studio, waarmee je hen regelmatig laat weten hoe blij je met ze bent. Richt het éénmaal in en zodra één van je donateurs aan de criteria voldoet, wordt hij meegenomen in de stroom. Dit kan ook voor donateurs die een jaar bij je zijn. Of voor het onboarden van je vrijwilligers en het organiseren van evenementen. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden.  Zet alles eenmalig klaar en laat Pardot vervolgens het werk doen.

..

You are using MailChimp for your newsletters, and Salesforce for your CRM and fundraising activities. When you synchronize MailChimp with Salesforce, by using the free app ‘MailChimp for Salesforce’, you can monitor what exactly your newsletter recipient does with your mailings: read, click or nothing. You can also manage your lists in one place. Easy, right? Or is it?

It’s not as easy and breezy in practice. I see a lot of nonprofits struggle to use the app. MailChimp is a widely used mailing-tool because it’s user friendliness, and the (relatively) low cost. But: the app for Salesforce synchronization is rather limited. Meaning: there’s a lot of importing and exporting of lists back and forth, without the ability to add existing contacts to new segments or groups. This decreases confidence in automation, which leads to people opting to work fully manually once again. Which means you’re back to square one.

So: what now? I’m often contacted with the question whether we can help optimize this process. This means I face the following dilemma. On the one hand: client friendliness and taking away worries , by adding an extra tool. Such as Cazoomi, a tool which helps Salesforce and MailChimp to synchronize better. On the other hand: the ambition to help nonprofits even further, combined with enthusiasm for a tool with countless possibilities which does synchronize properly with Salesforce: Pardot.

And it does so much more. Think of lead scoring, for instance, or customer journeys, automation rules, segmentation and completion actions. Does that sound like it might be too big of a step for now? Then it might be worth looking into valuing your donors. You could make a small program in Pardot for your major donors, so you can regularly let them know how much they mean to you. It only requires a one-time set-up, and once one of your donors meets the criteria, they are automatically included in the program. A similar program can be set up for donors who have been with your non-profit for a full year. Or to onboard volunteers and organize events. All of this and more is possible via Pardot. Set everything up once, and let Pardot do the work for you from then on.

....

2019-05-20.jpg

....

Nu hoor ik je denken: Is Pardot duur? Wat levert het mij op? Logische vragen. Mag ik jou dan ook iets vragen? Hoeveel tijd ben jij kwijt met handmatige acties? Hoeveel kosten jouw multichannel campagnes per jaar? Wat levert jou dat op? Hoe goed ken je je donateurs eigenlijk?

Misschien kunnen we er eens over sparren. Klik dan op de link voor een moment dat jou past om telefonisch kennis te maken.

..

I can hear you think: Is Pardot expensive? What will I gain from it? Logical questions. Allow me to ask one in return: How much time do you lose with manual action? How much do your multichannel campaigns cost you, annually? What do you gain from them? And how well do you know your donors?

Perhaps we could have a brainstorm about all of the above and more. You can click here to find a moment that works for you, to meet via the phone.

....

....

....

....
PS: Ook voor je MailChimp probleem mag je natuurlijk contact opnemen. :)

Vorige blog: even voorstellen: Renate de Jong

Volgende blog: voorbeeld van een mini journey in Pardot!

..

PS: you’re also more than free to contact me about MailChimp, of course. :)

Previous blog: quick introduction: Renate de Jong

Next blog: example of a mini journey in Pardot!

....

nl
en