5 valkuilen van Salesforce..5 pitfalls of Salesforce

5 valkuilen van Salesforce..5 pitfalls of Salesforce

Het aantal organisaties dat Salesforce omarmt groeit gestaag. En terecht. Dit cloud-platform laat zich snel implementeren, is zeer flexibel en is in de basis eenvoudig te gebruiken. In die kracht schuilt echter ook een zwakte. Verschillende valkuilen kunnen het rendement op je investering bedreigen. We zetten er een vijftal voor je op een rij. .. There is a steady increase in the number of organizations who fully embrace Salesforce. And with good reason. This cloud platform can be implemented quickly, is highly flexible and easy to use. However, in these strengths can lie weaknesses. Various pitfalls can threaten the return on your investment. In this blogpost we listed five of them for you.

sales partner of the year

sales partner of the year

g-company heeft de Google Cloud Sales Partner of the Year award toegekend gekregen tijdens de Google Cloud Next Partner Summit in San Francisco. "Onze visie is dat alles naar de cloud zal gaan", reageert David Saris, oprichter van g-company. ..g-company has received the Google Cloud Sales Partner of the Year award at the Google Cloud Next Partner Summit in San Francisco. "Our vision is that everything will go to the cloud," says David Saris, founder of g-company.

VITO Raamcontractdag in het kort..VITO day recap

VITO Raamcontractdag in het kort..VITO day recap

Op 30 mei vond de VITO Raamcontractdag plaats. g-company was aanwezig als strategisch partner, om onze producten en diensten in de kijker te zetten. Astrid Leriche was erbij, en geeft in deze blogpost een korte samenvatting van het event. .. On May 30th, the VITO day took place. g-company was present as a strategic partner, to showcase our products and services. In this blogpost Astrid Leriche gives a short recap of the event.

Salesforce & AVG..Salesforce & GDPR

Salesforce & AVG..Salesforce & GDPR

Maandagochtend, 9 uur. Je manager wil weten of Salesforce al AVG-proof is. Als applicatiebeheerder wil je natuurlijk aantonen dat dit prima geregeld is en deze blog gaat jou daarbij helpen! ..Monday morning, 9 am. Your manager wants to know if Salesforce has been made GDPR-proof already. As the application manager, of course you want to show that this has already been arranged properly. This blogpost will help you in getting there!

Cloud OnBoard Brussel..Cloud OnBoard Brussels

Cloud OnBoard Brussel..Cloud OnBoard Brussels

Op 24 april vond Cloud OnBoard voor het eerst plaats in Brussel. Onder leiding van Grant Moyle werden deelnemers een hele dag ondergedompeld in Google Cloud Platform. g-company was natuurlijk van de partij. ..On April 24th Cloud OnBoard touched down into Brussels for the first time. Participants were submerged into Google Cloud Platform for the entire day by Grant Moyle. And g-company was present too, of course.

groene technologie met Google..green technology with Google

groene technologie met Google..green technology with Google

Earth Day op 22 april is de dag bij uitstek om de spotlight te zetten op het milieu, en hoe we er beter zorg voor kunnen dragen. In het kader hiervan lichten we graag even toe hoe Google op duurzaamheid inzet, zonder aan innovatie in te boeten. ..Earth Day on the 22nd of April is the ideal day to spotlight the environment, and how we can all do our part to protect it. Within this context, we would like to show you how Google focuses on sustainable development, without losing its innovative drive.

g-company Salesforce Practice

g-company Salesforce Practice

....

“We zijn een mix van een partnership, een coöperatie, een gilde en een franchise-organisatie en we acteren in een high-performing team.” Dat zegt Balt Leenman meestal als hij in één zin moet uitleggen hoe wij als Salesforce Practice werken. In deze blogpost licht hij zijn antwoord toe.

..

“We are a mix of a partnership, a cooperation, a guild and a franchise organization and we act in a high-performance team.” That is what Balt Leenman usually says when people ask him how our Salesforce Practice works. In this blogpost he further elaborates.

....

lightning sync

lightning sync

....

Met het onlangs bekendgemaakte partnership tussen Google en Salesforce is ook een verbetering van de integraties tussen Salesforce en Google G Suite aangekondigd. Goede voorbeelden daarvan zijn Lightning for Gmail en Lightning Sync. Deze blogpost gaat in op Lightning Sync én leert je hoe ook iPhone-gebruikers kunnen profiteren van de integratie.

..

With the recently announced strategic partnership between Google and Salesforce the two cloud giants also announced to improve the integration between the Salesforce platform and Google G Suite. Two great examples of that are Lightning for GMail and Lightning Sync. This blogpost elaborates on Lightning Sync and also tells you how iPhone users can also benefit from the integration.

....

head in the cloud

head in the cloud

Regelmatig organiseert g-company samen met Google Cloud de Google Cloud Platform Fundamentals training. Zo ook op 20 maart in Brussel. Astrid Leriche was erbij en vertelt haar verhaal. ..g-company together with Google Cloud regularly organizes free Google Cloud Platform Fundamentals trainings. Last time was in Brussels, March 20. Astrid Leriche was there and shared her story.

weer een teamlid erbij..another one joins the team

weer een teamlid erbij..another one joins the team

Zowel in Nederland als in België blijven onze teams groeien. Op 1 maart heeft Astrid Leriche zich bij het Belgische team gevoegd als admin & marketing assistent. In deze blogpost leer je haar en haar motivatie een beetje beter kennen. ..Both in the Netherlands and in Belgium our teams keep on growing. On March 1st Astrid Leriche joined the Belgian team an admin & marketing assistant. In this blogpost you will get to know her and her motivation to work with us.

de mooie kanten van GDPR..the bright sides of GDPR

de mooie kanten van GDPR..the bright sides of GDPR

Er is over de GDPR-regelgeving al veel gezegd en geschreven, meestal met een dreigende ondertoon. GDPR is moeilijk en de boetes zijn immens. Hoe ingrijpend ook, GDPR heeft een aantal positieve kanten. GDPR biedt tal van kansen om de eigen informatievoorziening op een hoger plan te brengen. Het is een perfecte aanleiding voor een grote voorjaarsschoonmaak van de datahuishouding. ..A lot has been said and written about the GDPR regulations, usually with a threatening undertone. GDPR is difficult and the fines are immense. However drastic, GDPR has a number of positive aspects. GDPR offers many opportunities to bring your own information provision to a higher level. It is a perfect occasion for a big spring cleaning of data management.

"alles valt op zijn plaats".."everything falls into place"

"alles valt op zijn plaats".."everything falls into place"

De onlangs aangekondigde samenwerking tussen cloud-giganten Google en Salesforce is van aanzienlijke en positieve betekenis voor de gebruikers van een of beide platforms. Maar ook voor bedrijven die overwegen erop over te stappen. Het voordeel van een overstap naar de cloud wordt alleen maar sterker. ..The recently announced strategic partnership between cloud giants Google and Salesforce is of considerable and positive significance to their users. But also for organizations that are considering to make the move. The advantage of moving to the cloud has become even bigger.

nl
en