ledenmodel 2.0 met Salesforce en Big Dash .. member model 2.0 with Salesforce and Big Dash

Hoe transformeer je als traditionele ledenorganisatie naar een platform dat zijn achterban verbindt, en leden faciliteert met kennisdeling en -uitwisseling, interactie en evenementen? Directieleden van VNO-NCW en MKB-Nederland delen hun visie hierop tijdens een Ronde Tafelsessie op 21 maart a.s. .. How do you make the transformation from a traditional member organization to a platform which connects its supporters, and helps its members to share knowledge, interact, and go to events? Management members of VNO-NCW and MKB-Nederland will share their views during a Round Table session on March 21.

the need for speed (III)

the need for speed (III)

….

In e-commerce telt elke microseconde. Als de online consument moet wachten, is hij weg. Cloudtechnologie helpt om de klantervaring te versnellen en te verbeteren, en dus de conversie te verhogen. Maar er moet veel meer gebeuren om de ongedurige consument te bedienen.

Het derde deel van het verslag van een boeiende bijeenkomst over hoe technologie e-commerce naar een nieuwe fase brengt: wat kunnen we leren van China?

..

In e-commerce every microsecond counts. If an online consumer needs to wait, they’re gone. Cloud technology can help accelerate and improve the customer experience, thus increasing the conversion. But a lot more is required to service a relentless customer.

This is the third part of a report about a fascinating meeting on how technology can bring e-commerce to the next phase: what can we learn from China?

….

the need for speed (II)

the need for speed (II)

….

In e-commerce telt elke microseconde. Als de online consument moet wachten, is hij weg. Cloudtechnologie helpt om de klantervaring te versnellen en te verbeteren, en dus de conversie te verhogen. Maar er moet veel meer gebeuren om de ongedurige consument te bedienen.

Het tweede deel van het verslag van een boeiende bijeenkomst over hoe technologie e-commerce naar een nieuwe fase brengt: wat levert een migratie naar de cloud op?

..

In e-commerce every microsecond counts. If an online consumer needs to wait, they’re gone. Cloud technology can help accelerate and improve the customer experience, thus increasing the conversion. But a lot more is required to service a relentless customer.

This is the second part of a report about a fascinating meeting on how technology can bring e-commerce to the next phase: what results does a migration towards the cloud yield?

….

the need for speed (I)

the need for speed (I)

….

In e-commerce telt elke microseconde. Als de online consument moet wachten, is hij weg. Cloudtechnologie helpt om de klantervaring te versnellen en te verbeteren, en dus de conversie te verhogen. Maar er moet veel meer gebeuren om de ongedurige consument te bedienen.

Het eerste deel van het verslag van een boeiende bijeenkomst over hoe technologie e-commerce naar een nieuwe fase brengt: hoe speel je als e-retailer in op de Age of Assistance?

..

In e-commerce every microsecond counts. If an online consumer needs to wait, they’re gone. Cloud technology can help accelerate and improve the customer experience, thus increasing the conversion. But a lot more is required to service a relentless client.

This is the first part of a report about a fascinating meeting on how technologie can bring e-commerce to the next phase: as a retailer, how do you react to the Age of Assistance?

….

haal kennis in huis .. acquire in-house knowledge

haal kennis in huis .. acquire in-house knowledge

....

Wie eenmaal voor Salesforce heeft gekozen, komt al snel tot de ontdekking dat het platform eindeloze mogelijkheden biedt. Maar waar moet je beginnen en hoe haal je de benodigde kennis in huis? Het aansluiten bij een gebruikersgroep is dan een goede eerste stap.

..

Once you’ve chosen to work with Salesforce, you quickly come to the realization that the platform offers endless possibilities. But where to start, and how do you gain the necessary knowledge? Joining a user group is a good first step.

....

tech update: Spring '19, Converse en meer .. tech update: Spring '19, Converse and more

Terwijl je dit leest, is de kans groot dat Salesforce al is geupdate naar versie Spring '19. Verder aandacht voor Converse en natuurlijk de Case van de Maand. .. While you’re reading this, chances are that Salesforce has already been updated to Spring ‘19. Additionally, we take a look at Converse, and have a Case of the Month ready for you as well.

hard werken loont .. hard work pays off

hard werken loont .. hard work pays off

….

Het was een heel avontuur, om onze partner specialization in infrastructure te behalen. Maar hard werken loont, zoals Lennart beschrijft in deze blogpost waarin hij terugblikt op deze verwezenlijking.

..

It has been quite a journey, achieving our partner specialization in infrastructure. But hard work pays off, as Lennart describes in his blogpost looking back on our achievement.

….

Shared Drives, hoe gebruik je het nu écht? .. How do you really use Shared Drives?

Tijdens het g-company next step event liet Sebastiaan Janssen onze gasten zien hoe onze klanten écht Team Drives gebruiken als aanvulling op Mijn Schijf in Google Drive en hoe zij hun gegevens kunnen migreren naar Team Drives. ..During the g-company next step event, Sebastiaan Jansens showed our guests how our clients really use Team Drives, as an addition to My Drive in Google Drive. He also showed how they can migrate their data to Team Drives.

LumApps social intranet

Doorbreek interne barrières met het sociaal intranet van LumApps en geef je medewerkers alles dat zij nodig hebben om op één plek te werken: gepersonaliseerde inhoud, bedrijfsapplicaties, sociale communities en meer! ..Break internal barriers with the social intranet by LumApps, giving your co-workers all they need to work in one place: personalized content, company apps, social communities and more!

Desktop as a Service

Tijdens deze workshop op het g-company next step event toonde Peter Roelant aan het publiek hoe je bestaande Windows-applicaties veilig naar de cloud kunt migreren. Zo kun je voortaan met jouw Chromebook altijd en overal bij je vertrouwde applicaties, met als enige vereisten een browser en een werkende internetverbinding. ..During this workshop at the g-company next step event, Peter Roelant showed the public how you can safely migrate your existing Windows-applications to the cloud. That way, you can use your Chromebook to quickly access familiar applications, requiring only a browser and working internet connection.

de kracht van Chrome devices .. the power of Chrome devices

In een breakout sessie tijdens het g-company next step event demonstreerden Emiel Bekke en Matthijs van Diggelen de verschillende toepassingen van Chrome devices en lieten zij met Hangouts Meet Hardware de perfecte integratie voor vergaderruimtes zien. ..In a breakout session during g-company’s next step event, Emiel Bekke and Matthijs van Diggelen showed you various uses for Chrome devices, and how Hangouts Meet Hardware integrates perfectly with meeting rooms.

Hangouts Chat

Tijdens het g-company next step event liet Jonas Aerts onze gasten zien hoe Hangouts Chat een alternatief kan bieden voor e-mails. Verschillende use cases kwamen aan bod, net als de integraties met G Suite. ..During g-company’s next step event, Jonas Aerts showed our guests how Hangouts provides a full and proper alternative. Various use cases were touched upon, such as G Suite integrations.

infrastructure-as-code

….

De cloud stelt ons in staat met enkel een internetverbinding een volledig dynamische infrastructuur te bouwen, die herhaalbaar, nauwkeurig, controleerbaar en bovendien schaalbaar is.

In een van de breakout sessies op het g-company next step event behandelde Edsger de Looff de voordelen en liet hij het publiek de kracht van infrastructuur-als-code zien aan de hand van een aantal demo’s.

..

Nowadays, the cloud allows us to build a dynamic, precise and scalable infrastructure with nothing more than an internet connection.

During one of the breakout session at g-company’s next step event, Edsger de Looff covered the advantages, and provided a couple of demo’s to show the audience the power behind infrastructure as code.

….

BigQuery ML

….

In juli werd BigQuery ML op Google Next in San Francisco aangekondigd. Wat ons betreft: een uniek product.

Tijdens het g-company next step event bouwde Koen Maes op basis van een interessante, publiek beschikbare dataset een model, en liet hij de gasten zien hoe het model leert.

..

In July, BigQuery ML was introduced at Google Next in San Francisco. We truly believe it is a unique product.

During g-company’s next step event, Koen Maes used an interesting public dataset to build a model and show how it learns.

….

monday.com project management

Tijdens het g-company next step event ontdekten onze bezoekers hoe eenvoudig het is om met monday.com projecten te volgen, deadlines te beheren, een cultuur van transparantie te creëren en plezier te hebben terwijl je dit doet! ..During g-company’s next step event, our visitors discovered how easy and fun transparent project management can be!

mobile device management

Peter Roelant liet tijdens het g-company next event in een hands-on sessie de mogelijkheden van Mobile Device Management zien en hoe organisaties dit zelf kunnen toepassen. ..At g-company’s next step event, Peter Roelant showed the possibilities of MDM in a hands-on session, while touching upon how organizations can implement this solution themselves.

Google Hire

Tijdens het g-company next step event bood Freek van de Griendt onze bezoekers een primeur in de vorm van een demo en een presentatie over de functionaliteiten en voordelen van Google Hire ten opzichte van andere applicant tracking systemen (APS). ..At g-company’s next step event, Freek van de Griendt gave visitors a sneak peak in the form of a demo, as well as a presentation on the functionalities and advantaged of Google Hire when compared to other applicant tracking systems (APS).

Freshworks

Tijdens het g-company next step event liet Freek van de Griendt onze gasten kennismaken met Freshdesk en Freshchat, en liet hij hen zien hoe organisaties deze tools gebruiken om communicatie met klanten via verschillende kanalen zoals mail, chat, website en social media te stroomlijnen. ..During g-company’s next step event, Freek van de Griendt introduced our visitors to Freshdesk and Freshchat, and showed them how organizations use both of these tools to streamline communications with customers across different channels, such as chat, mail, the website and social media.

from data to insights

….

Organisaties worden steeds meer data-gedreven, of ze willen dat worden. Hoe kom je van data daadwerkelijk tot inzichten? Hoe maakt jouw organisatie die volgende stap, met de innovatieve oplossingen van Google Cloud?

Tijdens het g-company next step event vertelde Bas Leenders over de achtergronden, de tools en de aanpak, aan de hand van een concrete klantencase.

..

Organizations are becoming increasingly data-driven, or aspire to become that way. But how do you gain actual insights from the data you have? Simply put: how does your company make the next step, using innovative Google Cloud solutions?

During g-company’s next step event, Bas elaborated on the backgrounds, tools and approach, using a customer case to make everything more concrete.

nl
en