....

Brandweerzone Antwerpen zet Google Drive in om crisissen te managen

de uitdaging

Voor de officieren en brandweerlieden van Brandweerzone Antwerpen die actief betrokken zijn bij een noodgeval - zowel in de meldkamer als ter plaatse - moest het mogelijk worden om snel toegang te hebben tot gedetailleerde informatie en dit ook gemakkelijk te kunnen distribueren en delen. Tijdens een noodgeval was het praktisch niet mogelijk voor brandweerlieden ter plaatse om bestanden te openen op een laptop. En terug in de meldkamer kostte het aanmaken van bestanden en mappen kostbare tijd tijdens het meest kritieke deel van de ingreep. De brandweerorganisatie had dan ook behoefte aan een oplossing die het de medewerkers in de meldkamer mogelijk maakt snel bestanden aan te maken die de brandweerlieden in het veld vervolgens via mobiele apparaten makkelijk kunnen openen.

de oplossing

..

Antwerp firefighters manage crises with Drive

the challenge

For the Fire Region of Antwerp, a Belgian city fire department, the officers and firefighters engaged in actively addressing an emergency - both in the crisis room and onsite - needed to be able to quickly access, distribute, and share detailed information. During an emergency, it wasn’t practical for firefighters onsite to be accessing files on laptops. And back in the crisis room, setting up the files and folders took valuable time during the most critical part of the intervention. So the department needed a solution that allowed personnel in the crisis room to quickly set up files, and firefighters onsite to access them on mobile devices.

the solution

....

....Houd de details van het noodgeval bij terwijl de situatie zich ontvouwt .. Keep track of details of the emergency while the situation unfolds....

....Houd de details van het noodgeval bij terwijl de situatie zich ontvouwt .. Keep track of details of the emergency while the situation unfolds....

....

De brandweer koos voor Google Drive, Docs, Sheets en Forms om de informatiestroom bij noodsituaties te beheren. Wanneer een noodgeval zich nu voordoet, maken medewerkers in de meldkamer snel gedeelde mappen en bestanden aan met behulp van Apps Script en Drive. Het script creëert automatisch documenten en spreadsheets in de mappen, met bestanden zoals contactgegevens en een logboek van alle aanpassingen per document. Het voegt ook de naam en de datum van de ingreep toe aan ieder bestand en stuurt per e-mail een link van de folder naar het team.
De brandweerlieden ter plaatse gebruiken hun mobiele apparaten om toegang te krijgen tot de mappen en om de details van het noodgeval en hun aanpak vast te leggen. Iedereen in het team kan real-time zien wie welke details heeft toegevoegd. Na de ingreep maakt
het team gebruik van Forms om feedback te verzamelen
van betrokkenen en getuigen van de noodsituatie.

..

The fire department chose Google Drive, Docs, Sheets, and Forms to manage the flow of information at emergencies. Now when an emergency arises, officers in the crisis room quickly set up shared folders and files with Apps Script and Drive. The script creates documents and spreadsheets automatically within the folders, with files such as contact sheets and logs to document events. It also adds the intervention name and date to each file, and emails a folder link to the team. Onsite, firefighters use their mobile devices to access the folders and make edits, recording the details of the emergency and their response to it. As additional details are added, everyone on the team can see who has added which details. At the end of the intervention, the team uses Forms to collect feedback from neighbors and witnesses at the scene.

....

het resultaat

  • Brandweerlieden besparen tijd met het automatisch aanmaken van bestanden zodat zij kunnen focussen op het bieden van nooddiensten.
  • Brandweerlieden hebben eenvoudig toegang tot bestanden die zij nodig hebben om direct informatie te delen.
  • Buren en omstanders kunnen gemakkelijk feedback geven met Forms, wat het voor de brandweer gemakkelijk maakt snel informatie te verzamelen en te evalueren.

 

Bron: Google Cloud Transformation Gallery

..

the result

  • Firefighters save time with automatic file creation so they can focus on providing emergency services.
  • Firefighters can easily access the files they need to share information or document actions as they happen.
  • Neighbors and bystanders can easily provide feedback with Forms, making it quick for firefighters to collect and review the data.

Source: Google Cloud Transformation Gallery

....

 

nl
en