....

het nieuwe samenwerken

Het tempo in de samenleving stijgt exponentieel. Andere manieren van samenwerken zijn nodig om bij te blijven en voorop te lopen. Je wilt als een high performance team direct en realtime samen documenten bewerken, onafhankelijk van tijd en plaats, met zeer gebruikersvriendelijke email-, agenda- en chatmogelijkheden. Om dit te kunnen realiseren, heb je behoefte aan flexibele, innovatieve systemen, die 100% schaalbaar en uiterst kostenefficiënt zijn. Met behulp van G Suite (vroeger: Google Apps for Work) helpt g-company je om de productiviteit van je team aanzienlijk te vergroten.

social intranet

Met een social intranet maak je kennis en documentatie nog makkelijker toegankelijk voor je medewerkers, volledig geïntegreerd met andere toepassingen en mobiel beschikbaar. Op traditionele intranetten vind je veelal statische informatie en oud nieuws in een ingewikkelde mappenstructuur. Met Google+ realiseert g-company een social intranet, waarmee mensen effectief toegang krijgen tot alle kennis en expertise in de organisatie. Discussiëren over thema's wordt uitstekend gefaciliteerd en het is een zeer geschikte plek om nieuwtjes en weetjes met elkaar te delen. Medewerkers met social intranet ervaren de organisatie als transparanter. Zo wordt de betrokkenheid bevorderd.

..

new ways of working together

Society keeps picking up the pace exponentially. Other ways of collaborating are necessary to stay up to speed or even ahead. As a high performance team, you want to be able to work directly in documents in real time, regardless of time and place, with userfriendly mail, agenda and chat. To make this happen, you require flexible, innovative systems, that are 100% scalable and completely cost-effective. By using G Suite (formerly: Google Apps for Work), g-company can help you increase your team’s productivity considerably.

social intranet

By using a social intranet, you make knowledge and documents even easier to access for your employees, in a way that is wholly integrated with other applications and mobile-friendly. Traditional intranets hold mostly static information and old news in a complicated folder structure. With Google+, g-company sets up a social intranet, which effectively grants people access to all knowledge and expertise within the company. Discussions on certain topics are excellently facilitated, while an ideal environment for sharing news and facts is created. Employees with a social intranet consider the organisation to be more transparent, which in turn enhances involvement.

....

 

nl
en