....

innovatie met agile apps

Je zit vol ideeën om je concurrentie voor te blijven en om mee te veranderen met de economie en je klanten. Echter, je maakt je zorgen of jouw huidige ICT-infrastructuur wel geschikt is om deze ideeën om te zetten in concrete ontwikkelingen. De tijd om dit grondig uit te zoeken heb je niet. En je vraagt je af hoe het zit als je stapje voor stapje wilt innoveren en niet direct wilt – of kunt – investeren. Of je wilt juist kunnen experimenteren en de vrijheid hebben om dat experiment zonder al te grote kosten te beëindigen.

Dit zijn vraagstukken die gaan over business model transformation. Je wilt in beweging zijn, stappen zetten zonder van te voren te weten of het de goede stappen zijn. Je wilt dingen uitproberen en dus wil je wendbaar zijn. Met het Google Cloud Platform helpen wij je om dat te zijn. Door snel apps te ontwikkelen die volledig integreren met je andere applicaties, zodat je je volledig kunt focussen op de innovatie van je business.

..

innovation with agile apps

You are full of ideas on how to stay ahead of the competition, and to change with your economy and clients. However, you are worried about whether or not your IT infrastructure will be suitable to turn your ideas into concrete realizations. You do not have the time to thoroughly look into everything. And you wonder what the process is when you want to innovate step by step, because you can not or will not invest straight away. Or maybe you would like to experiment and have the freedom to do so without racking up costs.

These are questions pertaining to business model transformation. You want to stay moving, taking steps forward without knowing if they will be steps in the right direction. You want to try things and thus be flexible. With the Google Cloud Platform, we help you be flexible. By developing apps quickly that integrate entirely with your other applications, so you can focus  completely on your business innovation.

....

nl
en