....

de beste customer service

Je klanten stellen steeds hogere eisen aan hun ervaringen met jouw organisatie. Salesforce biedt je alles wat je nodig hebt om aan die eisen te voldoen, nu en in de toekomst. De Service Cloud stelt je in staat de customer supportprocessen te optimaliseren, volledig geïntegreerd met je verkoopactiviteiten. Op basis van alle vragen en input van je klanten bouw je met behulp van Salesforce Knowledge een kennisdatabase op. Via portals en een klantencommunity wordt customer self-service mogelijk. Bovendien voorziet Salesforce in zaken als een chatfunctie en social media integratie. Salesforce is volledig schaalbaar, op alle devices, en je hoeft je nooit meer druk te maken over software-updates.

..

the best customer service

Your clients have ever increasing demands when it comes to their experiences with your organization. Salesforce offers you everything you need to meet those demands, now and in the future. The Service Cloud allows you to optimize customer support processes, integrated wholly into your sales activities. You can use Salesforce Knowledge to build a knowledge database based on all customer-questions and input. Customer self-service is made possible through portals and a client community. Moreover, Salesforce provides tools such as a chat function and social media integration. Salesforce is completely scalable, on all devices, and you need never worry about software-updates again.

....

nl
en