....

veilig en beheerd, altijd en overal kunnen werken

Het Nieuwe Werken. Een populaire term die in 2005 werd geïntroduceerd door Bill Gates. Inmiddels is Het Nieuwe Werken niet meer weg te denken uit onze maatschappij en is het niet meer beperkt tot thuiswerken en het gebruik maken van flexplekken. Werknemers hoeven niet meer van 9 tot 5 op kantoor te zitten en enkel op de computer van de baas te werken. Met de geavanceerde smartphones, tablets en laptops van tegenwoordig kunnen zij altijd en overal hun werk uitvoeren, op ieder apparaat. Dus ook 's avonds op de bank met op de achtergrond het 8-uur journaal, in de trein op weg naar een afspraak of zelfs als het nodig is snel even tijdens een gezellig etentje met vrienden.

..

safe and managed, work at any time and any place

The New World of Work. A popular term coined in 2005 by Bill Gates. Today, the New World of Work forms an intrinsic part of our society, and is no longer limited to working from home, or using flex areas. Employees no longer need to work at their desks from 9 to 5, while only working on a company computer. Nowadays, with advanced smartphones, tablets and laptops, they can do their work always and everywhere, on all devices. That means in the evening, from their couch with the evening news on in the background, in the train on their way to work to a meeting, or even quickly during a dinner with friends, should the need arise.

....

08 banner.png

....

Als organisatie brengt het nieuwe werken ook de nodige zorgen met zich mee. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er veilig met gevoelige data wordt omgegaan. Hoe geef je werknemers op een gecontroleerde manier toegang tot systemen en bedrijfsgegevens, zeker als er sprake is van BYOD? En wat gebeurt er met het apparaatgeheugen als iemand uit dienst treed?

..

This new way of working also brings up concerns for organizations. How, for instance, do you make sure that sensitive data is handled securely. How do you give employees controlled access to systems and company data, especially in case of BYOD? And what happens to the device memory of a person leaving the company?

....

....

mobile device management

Dankzij het mobile device management van G Suite kun je je bedrijfsgegevens goed beveiligen op alle mobiele apparaten. Zo kun je schermvergrendeling afdwingen, sterke wachtwoorden vereisen en vertrouwelijke gegevens wissen met een wisactie voor het hele apparaat of een selectieve wisactie voor een account voor Android en iOS. Naast de goede beveiliging, die met name belangrijk is voor de organisatie, kun je dankzij het apparaatbeheer je medewerkers beter van dienst zijn en zakelijke apps distribueren via de Beheerdersconsole. Zo kan iedereen gebruik maken van zijn of haar favoriete persoonlijke apparaat en - doordat Android zakelijke en persoonlijke apps in verschillende profielen scheidt - kan hetzelfde apparaat ook voor ontspanning worden gebruikt.

chrome device management

..

mobile device management

Thanks to G Suite’s mobile device management you can properly secure company data on all mobile devices. You can enforce lock screens, demand strong passwords, and delete confidential information by wiping the entire device, or wiping a specific account on Android or iOS. Besides the proper security, which is namely important for the organisation, the device management allows you to be of better service to your employees and distribute business apps via the Admin console. This means everyone can use their favorite device and - thanks to Android separating business and personal profiles - allows for the same device to be used for leisure too.

chrome device management

....

....

Met Chrome Device Management van Google voeg je in een oogwenk nieuwe gebruikers toe en stel je in mum van tijd nieuwe apparaten in. "Plug and play" wordt werkelijkheid. Het duurt als het ware nog langer een nieuwe Chromebook uit te pakken dan deze in te stellen.

..

With Google’s Chrome Device Management, you can add new users in an instant, and configure new devices in no time at all. “Plug and play” becomes reality. It almost takes longer to unpack a Chromebook than it does to set one up.

....

 

....

Instellingen worden afgedwongen voor al je Chrome-apparaten, ongeacht wie erop inlogt. Zo kun je al dan niet gasten laten inloggen en lokaal opgeslagen instellingen en gebruikersgegevens verwijderen. Chrome-apparaten kunnen onder andere in kioskmodus gezet worden, bijvoorbeeld voor openbare sessies, je kunt de apparaten automatisch laten updaten en je kunt apparaatrapporten opstellen.

Als Chrome-beheerder kun je bovendien gebruikersbeleid instellen voor al je medewerkers die gebruik maken van hun Google account op een Chrome-apparaat, een Android-apparaat of in de Chrome browser. Daarnaast is het mogelijk Wi-Fi instellingen te configureren voor alle Chrome-apparaten binnen een bepaald domein.

Lees meer

..

Settings are enforced for all your Chrome devices, no matter who logs in on them. This means you can decide whether or not to give guests access, and allows you to remove locally saved settings and user data. Chrome devices can be put in kiosk mode, for instance, for public sessions. They can also be set to update automatically, or provide device reports.

Furthermore, as Chrome administrator, you can set the user policy for all employees using their Google account on a Chrome or Android device, or in the Chrome browser. Additionally, it is possible to configure Wi-Fi settings for all Chrome devices within a certain area.

Read more

....

nl
en