controle over documentstromen

De hoeveelheid informatie en documenten binnen organisaties groeit explosief: met tientallen procenten, elk jaar weer. De uitdaging om versies te beheren en documenten vindbaar te houden, groeit even hard mee. Dit kost tijd en dus productiviteit. De kosten van servers en storage rijzen de pan uit. Dit alles wordt nijpender met de steeds strengere wetgeving inzake privacybescherming en datalekken.

Met G Suite realiseert g-company een document management solution (DMS) die het juiste midden vindt tussen controle en flexibiliteit. Google Drive wordt als het ware een corporate file server met een consistente mappenstructuur. Je beheerders zijn in control over wie toegang heeft tot welke informatie en het per ongeluk wissen van documenten wordt voorkomen. Het is bovendien mogelijk om workflows en de document life cycle te automatiseren en om verschillende businessapplicaties te verbinden. Dat alles terwijl alle gemakken van Google voor de gebruikers behouden blijven!