....

grenzeloos samenwerken

de uitdaging

Doedijns was op zoek naar kostenbesparing en innovatie. Er werd gebruik gemaakt van Microsoft Exchange en Outlook.

..

collaborating without borders

the challenge

Doedijns was looking to save costs and innovate. They used Microsoft Exchange and Outlook.

....

....”We waren toe aan vernieuwing van onze systemen, bovendien hebben we inmiddels behoorlijk veel medewerkers verspreid over de wereld. Samenwerken over de grenzen was een uitdaging.” ..”We needed a modernisation of our systems. Furthermore, we currently already have a lot of employees across the globe. Collaborating across borders was a challenge.” ....
— Mark Scharringa, IT Manager Doedijns

....

de oplossing

Doedijns implementeerde G Suite met behulp van Google Cloud Partner g-company. De eerste stap was de mail en agenda. Daarnaast wordt Hangouts veel gebruikt voor meetings met collega’s in andere delen van de wereld.

over Doedijns

Doedijns is leverancier van aandrijftechniek en meet- en regelsystemen voor de energie-industrie, de maritieme sector en de hoogwaardige machinebouw. Ruim 140 jaar technische innovatie ligt ten grondslag aan de leidende positie die Doedijns heeft opgebouwd in Hydrauliek, Pneumatiek, Instrumentatie en Controls. Van de eerste ontwerpfase tot en met de detailengineering, productie en inbedrijfstelling. Doedijns heeft ruim 300 medewerkers verspreid over vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië.

..

the solution

Doedijns implemented G Suite with the help of the Google Cloud Partner g-company. The first steps included mail and agenda. Additionally, Hangouts are now used for meetings with colleagues in other parts of the world.

about Doedijns

Doedijns is a supplier of drive technology, as well as measurement and control systems for the energy industry, the maritime sector and high-grade machine construction. Well over 140 years of technical innovation are at the basis of the leadership position which Doedijns has achieved in the fields of Hydraulics, Pneumatics, Instrumentation, and Controls. From the first design phase up until the detailed engineering, production and commissioning. Doedijns has over 300 employees, across offices in the Netherlands, Belgium, France, the United Kingdom, the United Arab Emirates and Malaysia.

....

 

nl
en