....

data veilig opslaan in de cloud van Google

de uitdaging

DSW Zorgverzekeraar richt zich voornamelijk op de individuen, in plaats van collectiviteit te verkiezen. Om deze klanten tevreden te houden, biedt men uiteraard goede service aan. Heldere communicatie en samenwerking binnen de organisatie spelen hierbij een sleutelrol. Ook is goede beveiliging van de documenten een belangrijk aandachtspunt.

de oplossing

Samen met g-company werd een change-traject richting de cloud uitgestippeld waarbij stapsgewijs overgeschakeld werd op G Suite. Aangezien dit het eerste cloud platform is dat binnen DSW gebruikt wordt, werden voldoende trainingen voorzien. Zo konden gebruikers efficiënt begeleid worden, om zo de adoptie van G Suite te vergemakkelijken.

..

store data securely in Google’s cloud

the challenge

DSW Zorgverzekeraar focuses on the person as an individual, instead of opting for a group-focus. In order to keep these individual clients happy, it is of the utmost importance to provide a good service. Which means that within the company, clear communication and collaboration are key. Furthermore, it is important that all documents are properly secured.

the solution

Together with g-company, a change trajectory was written out, which included a plan for the gradual implementation of G Suite. Because this is the first cloud platform to be used within DSW, ample training sessions on the platform were provided. This meant that end-users could be coached efficiently, to simplify overall G Suite adoption.

....

....“We hebben voor g-company gekozen omdat ze een behoorlijk stuk ervaring in dit soort trajecten hebben, en een aantal referenties die ons overtuigd hebben dat dit een goede keuze was. “ .. “We chose to work with g-company because they have plenty of experience with these types of change trajectories, as well as a couple of references that really convinced us that this is a good choice.”....
— Frans Ten Brink, COO DSW Zorgverzekeraar

....

het resultaat

Met de expertise van g-company werd G Suite zodanig ingericht dat DSW al vanaf het begin zelf de noodzakelijke kennis opbouwt om de eigen Google omgeving te kunnen beheren. Het eerder gebruikte Lotus Notes werd uitgefaseerd met minimale impact op de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers. Samenwerken verloopt nog vlotter, dankzij G Suite, en informatie wordt veilig opgeslagen in de cloud.

..

the result

With g-company’s expertise, G Suite was set up in such a way that DSW can build up the necessary knowledge to manage their own Google environment. The previously used Lotus Notes was phased out, with minimal impact on daily work. Collaborating has become even simpler thanks to G Suite, and information is saved securely in the cloud.

....

nl
en