Flexibility and standardization: friends or foes?

Bij veel projecten is scrum het toverwoord. De achterliggende gedachte is flexibiliteit, aanpassen aan voortschrijdend inzicht en tegen minimale kosten een optimaal product leveren. Daarnaast is de roep om standaardisatie. […]