Back to All Events

Webinar Wednesday: segmentatie en rapportage voor fondsenwervers .. Webinar Wednesday: segmentation and reporting for fundraisers

….

Voor non-profits is het segmenteren van donateurs een belangrijk instrument voor het optimaliseren van opbrengsten en kosten. In deze webinar laat Bart Lont je stap voor stap zien hoe je vanuit de giftenadministratie donateursegmenten kunt maken in Salesforce. Roll-ups, formulevelden, notificaties en rapportages zullen allemaal aan bod komen tijdens dit webinar.

..

For nonprofits, segmenting donors is an important tool for optimizing proceeds and costs. During this webinar, Bart Lont will show you the step-by-step, on how to turn donor administration into donor segments in Salesforce. Rollups, formula fields, notifications and reports will all be touched upon during this webinar.

….

Earlier Event: August 7
Apps Script Summer Class
Later Event: October 10
Google Cloud Summit
nl
en