Back to All Events

Webinar Wednesday: User adoption CRM Nonprofit Cloud

….

Forrester-onderzoek heeft aangetoond dat er een aantal redenen zijn waarom CRM gebruikersadoptie vaak achterblijft:

  • Te weinig urgentie en bewustzijn van de gevolgen van het niet gebruiken van het nieuwe systeem

  • Gebrek aan 'ownership' van project- en klantinzichten

  • Te kort aan bandbreedte van het management en de project owner 

Tijdens dit webinar zullen Aryen Pellikaan en Balt Leenman een visie delen over het meten van gebruikersadoptie. Daarnaast zullen er eenvoudige stappen worden besproken over hoe je gebruikersadoptie van je CRM Nonprofit Cloud implementatie kunt verbeteren.

De besproken maatregelen omvatten enquêtes, dashboards en workshops.

Tot ziens op het webinar.

..

Forrester research has shown that there are a number of reasons why user adoption rates stay behind:

- Lack of adoption among users and few consequences for not using the CRM system once it was implemented

- Lack of clear ownership of project and customer insights - Lack of management bandwidth and executive sponsorship During this Webinar Wednesday Aryan Pellikaan and Balt Leenman wil share a blueprint on how to measure user adoption rates.

In addition the webinar will highlight simple steps on how to improve User adoption of your Non Profit Cloud implementation. Discussed measures include surveys, dashboards and workshops.

(This webinar will be conducted in the Dutch language - yet Internationals are encouraged to join and register and will receive the webinar recording with English Subtitles)

See you at the webinar.

….

nl
en