....

beleving is de sleutel

Elke fondsenwervende organisatie merkt het: de manier waarop sympathisanten je organisatie, je doelen en je benadering beleven, is cruciaal voor het succes. Succes bij het vinden van nieuwe supporters, leden, donateurs en vrijwilligers. En succes bij het behoud van de sympathisanten die je al hebt. Mensen willen persoonlijk worden benaderd. Dat betekent dat je moet weten wat je sympathisanten bezig houdt, waar ze behoefte aan hebben en welke onderlinge relaties ze hebben.

g-company heeft bij talloze non-profit organisaties met Salesforce bijgedragen aan het succes van hun fondsenwerving. Dat doen we door de implementatie van Salesforce en het begeleiden van onze klanten bij het implementeren van de juiste processen. De afhandeling van de financiële stromen, in overeenstemming met de SEPA-regelgeving, is daar integraal onderdeel van. Van de benadering van nieuwe donateurs tot de service aan je bestaande supporters: het gehele proces wordt geoptimaliseerd.

..

experience is key

Each fundraising organisation notices the same thing: the way sympathizers experience your organisation, your goals and our approach, is crucial for success. Success in finding new supporters, members, donors and volunteers. Success in maintaining ties with current sympathizers, too. People like to be approached personally.This means that you need to know what goes on in the lives of sympathizers, what their needs may be and which mutual relations they may have.

g-company has helped many non-profit organisations with Salesforce, to contribute to the success of their fundraising activities. We do this by implementing Salesforce and guiding our clients in implementing the right processes. Handling of financial flows, in accordance with the SEPA regulations, is an integral part of this solution. From approaching new donors, to providing services to existing supporter: the entire process is optimized.

....

nl
en