....

zet de volgende stap met g-company

..

take the next step with g-company

....

....

zo wendbaar als Google

Alle moderne organisaties worden geconfronteerd met een voortdurend veranderende omgeving.

In de wereld van vandaag geldt: stilstand is achteruitgang.

g-company zet zich in om organisaties te helpen transformeren en flexibeler te worden.

..

as agile as Google

All modern organizations are confronted with a continuously changing environment.

In today’s world, stagnation means decline.

g-company is committed to helping organizations transform and become more flexible.

....

the ultimate reference architecture

the ultimate reference architecture

....

Wij geloven dat de perfecte IT-architectuur voor elke organisatie een web-services architectuur is met alles in de cloud, verbonden via open standaarden. De meeste organisaties werken echter nog steeds met een softwarestack, afhankelijk van één database en besturingssysteem. Door kleine, onafhankelijke stappen naar de cloud te zetten en alle monolithische software te vervangen door web services, helpen we deze organisaties net zo wendbaar te worden als Google.

keuzevrijheid

g-company heeft een reeks oplossingen ontwikkeld die onafhankelijk kunnen worden geïmplementeerd, in jouw tempo en in de volgorde die past bij jouw reis richting een moderne architectuur.

data analytics

We combineren velerlei gegevensbronnen in de cloud om je te helpen je bedrijf te runnen op basis van data.

..

We believe that the perfect IT architecture for any organization is a web-services architecture with everything in the Cloud connected through open standards. Most organizations, however, still work with a software stack, dependent on a single database and operating system. By taking small, independent steps to the cloud, replacing all monolithic software with web-services, we help these organizations become as agile as Google.

freedom of choice

g-company developed a set of solutions that can be implemented independently, at your pace and in a sequence that fits your path to a modern architecture.

data analytics

We combine many data sources in the Cloud to help you run your business based on data.

....

enterprise collaboration

....

Om communicatie en samenwerking te bevorderen implementeren we web-based applicaties, waaronder G Suite, Chrome, Salesforce, Freshworks en Lumapps.

..

To improve communication and collaboration we implement web-based tools, like G Suite, Chrome, Salesforce, Freshworks and Lumapps.

....

infrastructure (specialization)

....

We ontwerpen en beheren moderne architecturen. We migreren legacy systemen (Citrix, SAP, Microsoft, etc.) naar de cloud en publiceren ze als web-based applicaties (Desktop as a Service).

..

We design and run modern architectures. We migrate legacy systems (Citrix, SAP, Microsoft, etc.) to the Cloud and publish them as them web-based apps (Desktop as a Service).

....

custom app development

....

Onze oplossing Agile Cloud Application Development laat je bedrijfsapplicaties in de cloud valideren, bouwen en testen. Jouw projectteam en management zullen nauw samenwerken met onze lokale scrum master om de betrokkenheid van klanten te optimaliseren.

..

Our Agile Cloud Application Development solution lets you validate, build and test business applications in the cloud. Your project team and management will collaborate closely with our local scrum master to optimize customer engagement.

....

ROI

....

Elke onafhankelijke stap naar de ultieme architectuur brengt je een Return on Investment, door het productiever maken van je teams en het bevorderen van je business.

..

Every independent step towards the ultimate architecture will bring you a Return on Investment, by making your teams more productive and by improving your business.

....

....

transformatie

g-company weet dat Business Transformatie niet alleen over technologie gaat. Het gaat over mensen en processen. Het is nooit een snelle oplossing, maar een continue reis!

klaar voor de volgende stap? Neem contact met ons op!

..

transformation

g-company knows Business Transformation is not just about technology. It's about people and processes. It is never a quick fix, but a continuous journey!

ready for the next step? Contact us!

....

transformation.png
nl
en