Google Hire: aanwerven, vergemakkelijkt..Google Hire: recruiting made easier

Google Hire Logo.jpg
Google Hire Image.png

….
Google Hire, de nieuwe rekruteringssoftware van Google, vergemakkelijkt de opvolging van sollicitanten én de aanwerving zelf. Hire integreert namelijk naadloos met G Suite. Van het opslaan van ontvangen cv’s op Drive, tot het eenvoudig inplannen van een Hangout met een kandidaat via Google Calendar: vanaf nu verloopt het hele proces nog vlotter, zodat je kan focussen op de kandidaten zelf.

..

Google Hire, Google’s new recruiting software, facilitates applicant tracking and the recruitment process. This is because Google Hire integrates seamlessly with G Suite. From storing received resumes on Drive, to easily planning a Hangout with a candidate via Google Calendar: from now on the process will run even smoother, so you can focus on the candidates themselves.

....

....

rekruteer slimmer

Hire neemt de nood weg om te copy-pasten tussen verschillende apps. Het maakt gebruik van AI om handmatig werk te automatiseren, en om kandidaten te vinden via jouw huidige database van sollicitanten.

rekruteer samen

Hire maakt samenwerking eenvoudig. Het integreert naadloos met Gmail en Google Calendar, en vereenvoudigt hierdoor planning en onderlinge communicatie. Bovendien brengt het alle rekruteringsdata en -activiteiten samen op één plaats. Ben je benieuwd om te zien hoe Hire concreet integreert met G Suite? Bekijk dan zeker ook even het onderstaande filmpje met de Gmail sync als concreet voorbeeld.

..

hire smarter

Hire eliminates the need to copy and paste between apps by using AI to automate manual tasks and source candidates from your existing applicant database.

hire together

Collaboration is easy with Hire – it works seamlessly with Gmail and Google Calendar to simplify scheduling and communication, and capture all recruiting data and activity in one place. Are you curious to see how Google Hire actually integrates with G Suite in practice? Then be sure to watch the video on Gmail sync below, as a concrete example.

….

….

rekruteer sneller

Hire stroomlijnt de administratieve rekruteringstaken, zodat je kunt focussen op de mensen, in plaats van op het proces. Steek minder tijd in de logistiek van de interviews, en steek meer tijd in het opbouwen van een band met de kandidaten.

Kriebelt het om concreet aan de slag te gaan met Hire, om jouw aanwervingsprocedures te streamlinen? Neem dan zeker contact met ons op, en aarzel niet om jouw demo aan te vragen via onderstaande button.

..

hire faster

Hire streamlines administrative recruiting tasks so you can focus on the people not the process. Spend less time on interview logistics and more time building relationships with candidates.

Can’t wait to get started with Hire to streamline your hiring processes? Then be sure to contact us, and don’t hesitate to request your demo via de button below.
….

nl
en