Google Cloud Platform

....

Met de juiste tools kun je een ongekende boost geven aan je bedrijfsvoering. De bouwstenen van Google Cloud Platform bieden de mogelijkheid maatwerk te ontwikkelen voor specifieke wensen of integratie met bestaande systemen. Hiermee bouwen wij, samen met de klant, maatwerkapplicaties, van simpele websites tot complexe programma’s. Apps die je helpen om snel te reageren op allerlei ontwikkelingen, en die je ondersteunen bij de transformatie van je business model.

..

With the right tools you can give an unprecedented boost to your business. The building blocks of Google Cloud Platform offer the possibility to develop customized solutions for specific requirements or integration with existing systems. With this we build, together with the customer, custom applications, from simple websites to complex programs. Apps that help you respond quickly to all kinds of developments, and that support you in the transformation of your business model.

....

onze Google Cloud Platform oplossingen..our Google Cloud Platform solutions

....

verander en bouw net zo snel als Google

Google Cloud Platform biedt je de bouwstenen die je nodig hebt om op een snelle, efficiënte wijze jouw ideeën te ontwikkelen, van simpele websites tot ingewikkelde applicaties. Deze bouwstenen – een set aan modulaire diensten in de cloud – stellen je in staat om te bouwen en te implementeren op de betrouwbare en uiterst schaalbare infrastructuur van Google, waarbij je alleen betaalt voor wat je gebruikt.

Klik hier voor meer informatie over de bouwstenen van Google Cloud Platform. Als je wilt dat wij meedenken over de volgende stap voor jouw organisatie, neem dan contact op met een van onze cloud experts.

..

transform and build with the speed of Google

Google Cloud Platform offers you the building blocks you need to quickly and efficiently develop your ideas, from simple websites to complex applications. These building blocks - a set of modular services in the cloud - enable you to build and implement on the reliable and highly scalable infrastructure of Google, where you only pay for what you use.

Click here for more information about the building blocks of Google Cloud Platform. If you want to brainstorm about the next step for your organization, please contact one of our cloud experts.

....

 

Google Cloud Platform referenties..Google Cloud Platform references

nl
en