....

jong leert van oud en omgedraaid

Van de 2,6 miljoen 65+’ers in Nederland is meer dan een miljoen eenzaam tot zeer eenzaam. Granny’s Finest voorkomt eenzaamheid door senioren hun hobby handwerk uit te laten oefenen in groepsverband begeleid door jonge ontwerpers. Jong leert van oud en omgedraaid.

..

the old teach the young, and vice versa

Of the 2,6 million people over 65, more than a million are considered to be lonely to very lonely. Granny’s Finest prevents this loneliness by having seniors do their hobby handicraft in a group setting, under the guidance of young designers. The old teach the young and vice versa.

....

....

Met de juiste natuurlijke garens, de juiste uitleg en de juiste inspanningen worden kwalitatief hoogwaardige handgemaakte producten gemaakt. Deze worden verkocht en met de opbrengst worden de sociale doelen van de stichting gerealiseerd.

Granny’s Finest gebruikt het Salesforce Foundation platform om in contact te blijven met zowel de vrijwilligers als de seniore dames die deelnemen aan de handwerkclubs.

De aanwezigheid van de grannies op de handwerkclubs wordt bijgehouden in Salesforce en bij afwezigheid van een trouwe bezoekster wordt dit meteen gesignaleerd. De coördinator van de handwerkclub zal naar haar informeren en bij ziekte wordt bijvoorbeeld een kaart geschreven of een bezoek gebracht.

..

With the right natural yarns, the right explanation and the right efforts they make premium quality handmade items. These are then sold, and the proceeds are used to fund the social objectives of the foundation.

Granny’s Finest uses the Salesforce Foundation platform to stay in contact with volunteers on the one hand, and the senior ladies participating in the handicraft clubs on the other hand.

The grannies’ attendance at the handicraft clubs is tracked in Salesforce, and absences by frequent visitors are immediately signalled. The coordinator of the handicraft club will then send a message and in case of illness a card is signed, for instance, or a visit is planned.

....“g-company heeft Granny’s Finest als het ware ‘geadopteerd’ en helpt ons om Salesforce zo goed mogelijk te benutten en te zorgen dat het welbevinden van onze grannies voorop blijft staan.”..“g-company has ‘adopted’ Granny’s Finest in a way, by helping us to get the most out of using Salesforce, as well as making sure that the well-being of our grannies remains the most important thing.”....
nl
en