Google Jamboard

....

Een krachtig smartboard om samen te werken in de cloud.

..

A powerful smartboard for collaboration in the cloud.

....

jamboard whiteboard.png

....

het whiteboard opnieuw uitgevonden

Jamboard combineert de creativiteit van een whiteboard met de verbondenheid van een interactief canvas. Verhoog de productiviteit van meetings overal.

..

the whiteboard reimagined

Jamboard combines the creativity of a whiteboard with the connectivity of an interactive canvas. Increase productivity in meetings from everywhere.

....

jamboard collaborate.png

....

revolutie in samenwerking

Werk terwijl je hetzelfde scherm ziet, in de vergaderzaal met collega's of aan de andere kant van de wereld meedoen via de app maakt geen verschil.

..

revolutionize collaboration

Work while seeing the same screen, whether you're in a meeting room with colleagues or across the world, participating on the mobile app.

....

jamboard creativity.png

....

creativiteit tijdens vergaderingen

Gebruik Jamboard om ideeën te schetsen, voeg foto's, notities of webelementen toe. Werk creatief samen om nieuwe oplossingen en strategieën te vinden.

..

get creative during meetings

Use Jamboard to sketch ideas, add photos, notes and pull assets from the web. Creatively collaborate to find new solutions and strategies.

....

jamboard integrate.png

....

naadloze G Suite integratie

Bekijk en gebruik informatie vanuit populaire Google Apps met een aanraking. Importeer content vanuit Google Docs of communiceer via Hangouts, allemaal naadloos geïntegreerd en opgeslagen via Google G Suite.

..

seamless G Suite integration

Access and pull information from popular Google Apps with the touch of a finger. Import content from Google Docs or communicate through Hangouts, all seamlessly integrated and saved through Google's G Suite.

....

screen-icon.png

....

jam in 4k

Jamboard's 55 inch 4K Ultra HD scherm zorg voor een heldere kijkervaring. Het apparaat is makkelijk verplaatsbaar met een gespecialiseerde standaard en heeft maar een kabel nodig om te verbinden.

..

jam in 4K

Jamboard's 55 inch 4K Ultra High Definition screen makes for clear viewing. It's highly portable with a specialised stand and only requires one cable to connect.

....

jamboard implementation.png

....

volledige support bij implementatie

Jamboard implementeren voor een klein team of op meerdere locaties? g-company helpt je met het opzetten en implementeren van Jamboard met je andere Google oplossingen.

..

full implementation support

Implementing Jamboard for a small team or across multiple locations? g-company will help you set up and implement Jamboard with your other Google solutions.

....

....

Beginnen met jammen met jouw team? Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

..

Want to start jamming with your team? Contact us for more information and pricing.

....

nl
en