....

de uitdaging

Zoals voor iedere internationaal-georiënteerde organisatie, was het ook voor de Jimmy Nelson Foundation een uitdaging met elkaar verbonden te blijven en altijd bereikbaar te zijn. Bovendien beschikken zij over veel waardevol beeldmateriaal, wat goed gestructureerd en veilig bewaard moest worden.

de oplossing

Binnen een dag is het gehele mailsysteem soepel overgezet naar G Suite. Naast geïntegreerde mail kreeg de foundation toegang tot aangesloten kalenders en een beter gestructureerde drive waarin alle files bewaard en gedeeld konden worden.

..

the challenge

As is the same with other internationally-minded organisations, the challenge for the Jimmy Nelson Foundation was staying connected which each other, as well as being available all the time.Furthermore, they own a lot of valuable visual material, which has to be stored safely in a structured manner.

the solution

Within a day, the entire mail system was transferred seamlessly to G Suite.Besides integrated e-mails, the foundation also gained access to connected calendars and a more well-structured drive where all files could be saved and shared.

....

....”g-company nam de tijd voor iedereen binnen ons gehele kantoor en we kregen daarbij een erg vriendelijke en vooral duidelijke uitleg over alle nieuwe mogelijkheden van het systeem.”.. “g-company took time for everyone within our office, and we received a very friendly, and most importantly, very thorough explanation of all the new possibilities the system has to offer.”....
— Tessel van der Putte, Communications & PR

....

Tijdens de training liet onze consultant de foundation ook kennis maken met leuke extra’s en mogelijkheden van het systeem.

het resultaat

Van het ordenen van beeldmateriaal tot het beheer van verschillende agenda’s: Jimmy Nelson Foundation heeft nu een nog duidelijkere structuur gekregen - met meer opslagmogelijkheden - en de betrokken personen zijn beter met elkaar verbonden, waar dan ook ter wereld.

..

During the training, the consultant also introduced the Foundation to the fun extras and possibilities within the system.

the result

From organizing the visual material to managing the various calendars: the Jimmy Nelson Foundation has now received a clearer structure - with more storage possibilities - and the involved persons are better connected, wherever they are across the globe.

....

....”We zijn erg dankbaar voor de hulp van g-company deze verandering in goede banen te leiden en tevreden over het resultaat.”..“We are thankful for g-company’s help in guiding this innovation, and are happy with the results.”....
— Tessel van der Putte, Communications & PR

....

over de Jimmy Nelson Foundation

De Jimmy Nelson foundation werd in 2016 opgericht door de fotograaf Jimmy Nelson. Geboren uit de wens iets terug te geven aan de diverse culturen die Jimmy tijdens zijn reizen portretteerde, biedt zijn foundation nu financiële hulp aan creatieve initiatieven en projecten over de wereld, om hen in staat te stellen zelf een oprechte culturele uitwisseling aan te gaan. 

In deze stichting staat de viering van ons wereldwijde cultureel erfgoed en haar culturele diversiteit voorop. Ook wil de Jimmy Nelson Foundation de waarde naar voren te brengen die ligt in de culturele verscheidenheid die onze wereld rijk is. 

Meld je aan met een project of word vriend van de Foundation via www.jimmynelsonfoundation.com.

..

about the Jimmy Nelson Foundation

The Jimmy Nelson Foundation was established in 2016 by the photographer Jimmy Nelson. Born from a wish to give back to the various cultures Jimmy portrayed during his travels, the Foundation now offers financial aid to creative initiatives and projects worldwide, to allow them to a enter into a genuine cultural exchange.

In this Foundation, the celebration of our cultural heritage across the world and cultural diversity are key. The Jimmy Nelson Foundation would also like to spotlight the value which is inherent to the rich cultural diversity our world holds.

Sign up with a project or become a friend of the Foundation via www.jimmynelsonfoundation.com.

....

 

nl
en