....

Kirkman Company transformeert organisaties

Consultancy-bureau Kirkman Company zorgt voor succesvolle transformaties van publieke en private organisaties. Op weg naar 100% relevantie voor alle stakeholders: klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders. Of het nu gaat om de uitdagingen van vandaag of de kansen van morgen, binnen een afdeling of voor de organisatie als geheel. Omdat het altijd beter kan of omdat het soms écht anders moet.

Kirkman Company is B Corp gecertificeerd. Het helpt hen in hun eigen relevantie en is een inspiratie voor de organisaties die zij transformeren. Ze maken hiermee deel uit van een internationaal netwerk van organisaties die naast winst ook een hoge standaard voor sociale en ecologische impact, verantwoording en transparantie nastreven.

..

Kirkman Company transforms organizations

Consultancy firm Kirkman Company ensures successful transformations of public and private organizations. Towards 100% relevance for all stakeholders: customers, employees, partners, environment, society and shareholders. Whether it concerns the challenges of today or the opportunities of tomorrow, within a department or for the organization as a whole. Because there is always room for improvement or because sometimes things really have to change.

Kirkman Company is B Corp certified. It helps them in their own relevance and is an inspiration for the organizations they transform. They are member of an international network of organizations that, besides profit, also strive for a high standard for social and ecological impact, accountability and transparency.

....

....”G Suite geeft ons de mogelijkheid op elk moment van de dag samen te werken, ongeacht onze locatie. Het enige dat we hiervoor nodig hebben is een internetverbinding.”..“G Suite gives us the possibility to work together at any time of the day, regardless of location. The only thing we need for this is an internet connection.”....

Dutch consultancy Kirkman Company share their story on how they're co-creating social enterprises, and how G Suite is helping them achieve their goals.

 

nl
en