….

lftw_logo_.png

Light for the World

Tijdens de Connected Non Profit Conference presenteerde stichting Light for the World haar toepassing: “Voorheen waren onze projecten redelijk eenvoudig te beheren. Het begon met een aanvraag van een lokale partner, daarna een assessment, goedkeuring, betaling, rapportage en afsluiting. Het ging meestal om één partner in één land voor een afgebakende periode met duidelijke doelstellingen vooraf. De laatste jaren zijn onze projecten complexer geworden. We werken nu in consortia met langlopende projecten in meerdere landen. De gewenste uitkomsten zijn vaak wel bekend, maar de manier waarop, wordt gedurende het project regelmatig bijgesteld. Vandaar onze zoektocht naar een flexibel PME systeem en zo kwamen we in contact met g-company. Hun voorstel voor een oplossing met Salesforce sprak ons enorm aan.”

..

During the Connected Non Profit Conference, the foundation Light for the World presented their application: “Before, our projects were all fairly simple to manage. It started with an inquiry from a local partner, an assessment to follow up, approval, payment, reporting and closure. Usually this concerned one partner in one country for a set period in time, with clear targets beforehand. But recently, our projects have become more complex. We now work in consortia with long-running projects in multiple countries. The desired outcome is often known beforehand, but the way this outcome should be reached, is finetuned often during the project.This is why we looked to find a flexible PME system, and ended up in contact with g-company. Their proposal for a Salesforce solution really appealed to us.”

….

Met dit cloudplatform zijn we echt werkplekonafhankelijk. .. With this cloud platform we are truly workplace-independent.
— Bart Lont, Light for the World

….

“Adviseurs in Cambodja, Oeganda en Nederland hebben allemaal toegang tot dezelfde en actuele data. Het platform is open en daarmee geschikt om ook aan onze toekomstige behoeften te voldoen. Processen die voor ons goed werken in 2019, kunnen er in 2022 totaal anders uitzien. Met Salesforce heb je die flexibiliteit. Wat ook heeft meegeholpen in de beslissing was de naadloze integratie met fondsenwerving. We waren niet op zoek naar een nieuw CRM systeem, maar we zagen direct het voordeel van het uitfaseren van de losse applicatie voor fondsenwerving. We zien op termijn nog meer mogelijkheden om processen te integreren. We zochten naar een nieuw PME systeem, maar Salesforce betekent nu zoveel meer voor onze organisatie.”
..

“Advisors in Cambodia, Uganda and the Netherlands all have access to the same, actualized data. The platform is open, and thus suitable to provide in our future needs. Processes which work for us in 2019, could look drastically different in 2022. With Salesforce, you have the necessary flexibility. Something which also helped us make our decision, is the seamless integration with fundraising. We weren’t looking for a new CRM system, but we immediately recognize the advantages of phasing out individual applications for fundraising. For the long-term, we still see more possibilities to integrate processes. We were looking for a new PME system, but Salesforce turned out to be so much more for our organization.”

....

“Salesforce brengt méér dan waar je om vraagt. .. Salesforce provides you more than what you ask for.
— Bart Lont, Light for the World
nl
en