LumApps

 
lumapps-logo.png

....

LumApps is een bekroond sociaal intranet, met alles dat je nodig hebt om op één plek te werken: gepersonaliseerde inhoud, bedrijfstoepassingen, sociale communities en meer!

LumApps is de enige digitale werkplek die officieel wordt aanbevolen door Google voor G Suite.

werk efficiënter

Log simpelweg in met je Google-account en begin te werken! Alles is al gesynchroniseerd met G Suite en is gepersonaliseerd op basis van je profielinformatie. LumApps biedt één enkel toegangspunt voor al het bedrijfsnieuws, tools zoals Google Drive en third party applicaties.

werk slimmer samen

LumApps helpt gemakkelijker te verbinden en samen te werken. Vind en reageer op berichten die je leuk vindt. Deel op overzichtelijke wijze informatie in sociale communities. Volg collega’s, doe mee aan projecten en ontvang meldingen over onderwerpen die belangrijk voor je zijn. Blijf op de hoogte, of je nu op kantoor bent of niet.

verbind met collega's

Dankzij LumApp's krachtige directory kun je de juiste mensen bereiken en kostbare tijd winnen. Zoek op vaardigheden, locatie of teams en leer meer over de details van je contact en diens sociale activiteiten.

belangrijkste functies

 • Volledige integratie met G Suite (Gmail, Drive, Agenda en meer) en Google-accounts

 • Gestructureerde gegevens met gerichte informatie volgens gebruikersprofiel

 • 360 ° interne communicatie (top-down, bottom-up, één-op-één, etc.)

 • Sociale communities om samen te werken aan teamprojecten en om inhoud te delen

 • Integratie van zakelijke apps: eenvoudige en aangepaste toegang volgens gebruikersrechten

 • Krachtige directory om collega's te vinden en verbinding te maken

 • Aanpassing door een eenvoudige ontwerper, passend bij de visuele identiteit van het bedrijf

 • Eenvoudig beheer op bedrijfsniveau

 • SaaS-oplossing op basis van Google Cloud Platform

..

LumApps is an award-winning social intranet, with everything you need to work in one place: personalized content, business applications, social communities and more!

LumApps is the only digital workplace officially recommended by Google for G Suite.

work more efficiently

Simply login with your Google account and start working! Everything is already synchronized with G Suite and personalized according to your profile information. LumApps provides a single access point for all corporate news, work tools such as Google Drive and third party applications.

collaborate smarter

LumApps helps you to engage and collaborate easier. Like and comment on articles you enjoy. Share well-organized information in social communities. Follow people, join projects and be notified on topics that matter to you. Stay updated, whether you are at the office or not.

connect with co-workers

Thanks to LumApps powerful user directory, you can reach out to the right people and gain valuable time. Search by skills, location, or teams and learn about your contact's details and social activities.

core features

 • Full integration with G Suite (Gmail, Drive, Calendar and more) and Google accounts

 • Structured information with targeted information according to user profile

 • 360° internal communications (top-down, bottom-up, transversal, targeted, one to one…)

 • Social communities to collaborate on team projects and share content

 • Business apps integration: easy and customized access following user permissions

 • Powerful user directory to find and connect with coworkers

 • Customization through an easy designer, to fit the company’s visual identity

 • Easy administration at corporate level

 • SaaS solution based on Google Cloud Platform 

….

nl
en