....”Met G Suite verliezen we niet langer tijd door mails te organiseren dankzij de excellente en supersnelle zoekmogelijkheden in Gmail.”..“With G Suite we no longer lose time organizing emails, thanks to the excellent and extremely fast search possibilities in Gmail.”....

....

de uitdaging

Naturalis was op zoek naar kostenbesparing en innovatie. Er werd gebruik gemaakt van Microsoft Exchange en Outlook. “We waren toe aan vernieuwing van onze systemen.”

de oplossing

Naturalis implementeerde G Suite met behulp van Google Cloud Partner g-company. De eerste stap was de mail en agenda.

over Naturalis

collectie

Naturalis verzamelt, bewaart en bestudeert dieren, planten en stenen. De collectie telt inmiddels 37 miljoen objecten en is daarmee van wereldformaat. Hij groeit nog elke dag dankzij het wereldwijde veldwerk van de onderzoekers en vele amateurwetenschappers.

onderzoek

Aan de hand van de collectie kunnen de onderzoekers baanbrekend onderzoek verrichten. Dat doen zij wereldwijd op locatie én in de laboratoria in Leiden. Zo komen ze steeds meer te weten over de werking van de natuur én haar toepassingsmogelijkheden.

onderwijs

De kennis en expertise die Naturalis bezit dragen ze over op de onderzoekers van morgen. Dat doen ze in de collegezalen van, en in gezamenlijke onderzoeksprojecten met de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Wageningen.

museum

In het museum verwonderen jong en oud zich over het leven op aarde. Door te kijken en – heel belangrijk – door zelf te doen. Een bezoek aan Naturalis is een uniek kijkje in de keuken van de wereld van de biodiversiteit!

..

the challenge

Naturalis was looking to save costs and innovate. Microsoft Office and Exchange were used. “We needed to modernize our systems.”

the solution

Naturalis  implemented G Suite with the help of the Google Cloud Partner g-company. The first steps included mail and agenda.

about Naturalis

collection

Naturalis collects, stores and studies animals, plants and rocks. The collection currently holds 37 million objects, which makes it one of the largest in the world. Everyday it continues to grow, thanks to the worldwide fieldwork by researchers and the many amateur scientists.

research

Using this collection, researchers can perform groundbreaking studies.They do this worldwide, on location, and in the laboratories at Leiden. In doing so, they gain more knowledge on how nature functions, and how it can be applied.

education

Naturalis transfers the knowledge and expertise it holds onto the researchers of tomorrow. This is done in the lecture halls of the universities of Leiden, Amsterdam and Wageningen, with whom joint research projects are also set up.

museum

The museum allows everyone, from young to old, to be amazed by life on earth. By looking and - importantly - by doing. A visit to Naturalis is a unique window into the kitchen of the world of biodiversity!

....

nl
en