....

Nederlandse Politie kiest voor Chromebooks

de uitdaging

Digitalisering en automatisering zijn ontwikkelingen die ook zeker van toepassing zijn bij overheidsdiensten zoals de Nederlandse Politie. Zo willen medewerkers tegenwoordig flexibeler kunnen werken, op momenten en plaatsen die zij zélf kiezen. Maar om als Politie mee te gaan in deze ontwikkelingen, moeten de bescherming van persoonsgegevens en het beheer en de beveiliging van apparaten en software wel feilloos geregeld zijn. 

de oplossing

Begin 2015 ging de Politie op zoek naar een alternatief voor Windows laptops, waarbij veiligheid, flexibiliteit en kosten drie belangrijke pijlers waren. Na een grondige verkenning van de mogelijkheden startte de organisatie in de zomer van 2015 - samen met Google en g-company - een pilot om een deel van de medewerkers te laten overstappen van Windows laptops naar Chromebooks. Gebruikers kregen met behulp van de Citrix Receiver via Chrome toegang tot de voor hen betreffende systemen. Daarmee konden zij dus op hun vertrouwde manier werken, maar met een eenvoudige, snelle, goedkope én veilige laptop. Beheer werd een stuk eenvoudiger, dankzij overzichtelijke, webgebaseerde opties en een beter beveiligd platform.

het resultaat

De pilot bleek een succes. Zowel de agenten als de beheerders en de bestuurders waren zeer enthousiast over het toegenomen gebruiksgemak van de Chromebooks, de sterk afgenomen beheerslast en de verbeterde beveiliging.

Inmiddels zijn duizenden medewerkers voorzien van een Chromebook en komen er steeds meer gebruikers bij. Daarnaast onderzoekt de Politie de mogelijkheden om gebruik te maken van andere zakelijke applicaties van Google Cloud.

..

The Dutch Police opts for Chromebooks

the challenge

Digitization and automation are certainly relevant developments for government services such as the Dutch Police. Employees, for instance, want to be able to work more flexibly, at times and places that they themselves have chosen. In order for the Police to be able to adapt to these changes, the safeguarding of personal data, as well as the managing of devices and software, has to be impeccably organized.

the solution

At the start of 2015 the Police started looking for an alternative to Windows laptops, focusing mainly on security, flexibility and cost as the most important points. After thoroughly reviewing the options, the  organization started a pilot together with Google and g-company during the summer of 2015, to migrate employees from Windows laptops to Chromebooks. With the help of Citrix Receiver, users gained access to the necessary systems. This allowed them to work in familiar ways, but with a simple, quick, inexpensive and secure laptop. Management was simplified, thanks to organized web-based options and a more secure platform.

the result

The pilot turned out to be a success. Both agents and administrators, as well as directors, were extremely enthusiastic about the improved ease of use of the Chromebooks, the noticeable reduction in management constraints and the improved security.

Currently, there are thousands of employees working with a Chromebook, a number that continues to grow on the daily. Additionally, the Police are looking into the possibilities to make use of Google’s other business applications.

....

nl
en