Mincko en g-company bundelen krachten

Als collega-partners van zowel Google Apps for Work en Google Cloud Platform kenden Mincko en g-company elkaar al langer. Tijdens een aantal gezamenlijke projecten bleek de samenwerking tussen beide teams […]