Blog

Alle hens aan dek in Facility Management

Alle hens aan dek in Facility Management

 g-company en Google steunen #samensterkFM

Als de nood aan de man is, moet je slim zijn en samenwerken.

Dat is precies waarvoor innovatieplatform #samensterkFM is opgericht.

Ten gevolge van COVID-19 zijn arbeid, huisvesting en services aan grote verandering onderhevig. #samensterkFM wil vernieuwing brengen en aanjagen. Samen met de sector slimme ideeën ontwikkelen om uit de crisis te komen, deze ideeën omzetten in actie en dat tot een goed einde brengen. g-company en Google hebben zich aangesloten om te helpen innoveren op basis van data.

Een klein jaar thuiswerken door corona heeft alles wat met Facilities Services te maken heeft tot stilstand gebracht. Het sluiten van kantoren heeft een enorm effect op de diensten van schoonmakers, kantinemedewerkers en beveiligers. En het is maar de vraag of de bedrijvigheid in de sector na corona terugkomt op het oude peil.

Facilities Management (FM) is met 300.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van het land. De verwachting is dat maar liefst 100.000 mensen op zoek moeten gaan naar een andere baan, in een andere sector. En de FM-sector zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden om in de nieuwe werkelijkheid bestaansrecht te houden.

Dat vraagt om een bedrijfsoverschrijdende visie en strategie. Om met impact te innoveren zal men over de eigen schaduw heen moeten stappen. Immers, samen bereik je meer dan alleen.

Het bijzondere aan #samensterkFM is dat de oprichters er niet alleen in geslaagd zijn alle grote spelers in de sector bijeen te brengen, maar ook om heel veel mensen en partijen te mobiliseren.

“Wij zijn geen branche-organisatie, maar veel meer een actiebeweging."

 

 Inspireren en verbinden

“Wij zijn geen branche-organisatie, maar veel meer een actiebeweging.” Dat zegt Karoline de Koning, Samen met Daniëlle Overweg initiatiefnemer van #samensterkFM. De rol van arbeid op locatie is overal veranderd. Daarmee staat ook de dienstverlenende wereld op zijn kop. Waar ontstaan nieuwe kansen? Wat betekent het voor de werknemers?

Daniëlle Overweg: ,,Dienstverlening moet anders. De vraag is nog hoe? Met #samensterkFM zijn we dat aan het uitvinden. Inspireren, verbinden, initiëren en vooruitgang realiseren zijn daarbij de kernwoorden.”

#samensterkFM is pas in maart 2020 opgericht. Karoline en Daniëlle zijn erin geslaagd de grote partijen in de sector, zoals Yask, Asito en G4S, de strijdbijl te laten begraven. Inmiddels heeft zich een snel groeiende community van mensen en bedrijven gevormd die actief meedenken en -doen. In hackathons worden ideeën ontwikkeld en acties uitgezet.

De Koning: ,,Tijdens deze brainstormsessies zijn we aan de slag gegaan met twee urgente vraagstukken. Dat heeft veel bruikbare ideeën en concrete plannen opgeleverd die we nu aan het uitwerken zijn.”

Het eerste vraagstuk is gericht op de business: ‘Hoe ziet flexibele, adaptieve dienstverlening eruit die waardevol is voor de gebruiker, voor organisaties én voor gebouwen (kantoor, thuis, onderweg, co-working spaces)?’

Het tweede vraagstuk heeft betrekking op arbeid: ‘Welke oplossingen kunnen we bedenken zodat organisaties menselijk kapitaal én kennis kunnen behouden, medewerkers hun inkomen en we toch kunnen flexibiliseren?’

“Innoveren kan niet zonder data en analyses."

 Kleine stapjes, groot doel

Als je aan innovatie denkt, dan denk je direct aan Google. “Innoveren kan niet zonder data en analyses, al was het alleen maar om veronderstellingen en ideeën te toetsen en aan te scherpen. Wij doen graag mee om deze voor Google belangrijke sector te helpen data te ontsluiten en te analyseren,” zegt Michiel Hazen van Google Cloud.

Hazen heeft Google Cloud Premier Partner g-company erbij gehaald vanwege diens track record in het innoveren van dienstverleners.

 

“De aanpak van #samensterkFM sluit perfect aan op de open manier waarop Google innovatie mogelijk maakt en waarop wij werken: kleine stapjes, gewoon proberen, elke keer een beetje beter, openstaan voor alternatieven. Maar altijd met een heel groot doel voor ogen. In dit geval honderdduizenden mensen helpen hun inkomen te behouden binnen of buiten de sector.”

g-company heeft allerlei data bijeengebracht, uit openbare bronnen maar ook data van de deelnemers. Data over reisgedrag, alarmmeldingen, urendeclaraties, ziekmeldingen, kopjes koffie uit de automaat, noem maar op.

Saris: ‘’Alles natuurlijk geheel conform de privacywet- en regelgeving. Op die data hebben we allerlei analyses losgelaten om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken en vooronderstellingen te toetsen. Het heeft de deelnemers ook geleerd om goed na te denken over de voorkant, over het stellen van de juiste vragen.”

De deelnemers leerden ook welke processen nodig zijn: het overzetten van grote hoeveelheden data, opschoning en verkenning, en het visueel maken van inzichten. In zeer korte tijd zijn met de tools van Google al deze zaken samen gerealiseerd.

"Wij vinden het gaaf om een nuttige bijdrage te leveren aan de oplossing van zulke grote maatschappelijke vraagstukken."

g-company gaat verder als Xebia!

Per 1 april 2023 gaat g-company verder als Xebia. Daarom wordt de content van deze website niet langer geüpdatet. Voor de meest recente content verwijzen we graag door naar de ‘Cloud-First Workplace’ sectie op de Xebia website.