....

g-company is Google Cloud Premier Partner - met een specialisatie in Infrastructuur - en Impact Partner van Salesforce.

..

g-company is a Google Cloud Premier Partner - with a specialization in Infrastructure - and a Salesforce Impact Partner.

....

....

Daarnaast is g-company partner van:

Freshworks
Kant-en-klare en gebruiksvriendelijke productsuite voor bedrijven van elke omvang.

Lumapps
Een sociaal en collaboratief intranetplatform dat is ontworpen om werknemers te verbinden, te informeren en te betrekken.

Spanning Backup
Online backup van uw G Suite en Salesforce omgeving.

Cloud Ninjas
Het gamified e-learning platform voor G Suite en custom content.

FormAssembly
Om uw formulieren gemakkelijk online te zetten en te laten corresponderen met Salesforce CRM en Google Sheets.

Big Dash
g-company en Big Dash zijn een partnership gestart rondom "Digitale transformatie en community building bij ledenorganisaties". Met Salesforce, Big Dash and de tooling van Google helpen wij brancheverenigingen en NGO's om de transitie naar een platformorganisatie te maken. De creatie van een digitaal platform, het gedetailleerd in beeld brengen van het netwerk en het leveren van relevante content aan de leden geeft deze organisaties een compleet nieuwe toegevoegde waarde voor hun achterban.

..

Additionally, g-company is a partner of:

Freshworks
Ready-to-go and easy-to-use feature packed product suite for businesses of all sizes.

Lumapps
A social and collaborative intranet platform designed to connect, inform and engage employees.

Spanning Backup
Online backup of your G Suite and Salesforce environment.

Cloud Ninjas
A gamified e-learning platform for G Suite and custom content.

FormAssembly
A way to easily publish your forms online and have them correspond with Salesforce CRM and Google Sheets.

Big Dash
g-company and Big Dash started a partnership around "Digital transformation and community building at member organizations". With Salesforce, Big Dash and the tooling from Google, we help industry associations and NGOs to make the transition to a platform organization. The creation of a digital platform, the detailed mapping of the network and the delivery of relevant content to the members gives these organizations a completely new added value for their supporters.

....

nl
en