....

Prisma - unieke aanpak tegen datalekken

..

Prisma - unique approach against data leaks

....

....

de uitdaging

Steeds meer zorgorganisaties brengen hun informatiesystemen naar de cloud. Medewerkers kunnen dan onderweg en vanuit thuis bij hun agenda, mail en documenten wat efficiënt en flexibel werken ten goede komt. Maar is het wel veilig om via de cloud op verschillende plekken cliëntgegevens uit het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) in te zien? Nee, was tot voor kort het antwoord.

de oplossing

Prisma, Google en Adapcare bedachten een unieke oplossing waarmee het veiligheidsprobleem van tafel is. Prisma stapte integraal over op de G Suite van Google: e-mail, agenda, opslag, documenten, spreadsheets, presentaties, authenticatie en videoconferencing, alles in de cloud. Vanaf nu kunnen medewerkers van Prisma documenten bekijken en wijzigen vanuit hun ECD zónder de browser te verlaten. Het is niet meer nodig een document te downloaden: het aanklikken van een Google-document in het ECD opent het document in de browser zonder het te hoeven downloaden.
Het uploaden van documenten is daarnaast ook niet meer nodig. Een medewerker van Prisma kan vanuit het ECD een nieuw Google-document maken. Het document wordt opgeslagen in de cloud maar het ECD regelt wel de toegangspermissies. Het document kan niet meer buiten het ECD om met anderen gedeeld worden.

het resultaat

Door de unieke oplossing is er binnen Prisma geen sprake meer van datalekken. Alles wordt opgeslagen, bekeken en bewerkt in de cloud. Lokaal opslaan is niet meer van toepassing, waardoor men volledig grip houdt op gevoelige cliëntinformatie.
Met deze aanpak voldoet Prisma aan de strengste eisen van NEN7510 en bovendien heeft de organisatie een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

..

the challenge

More and more healthcare organizations are migrating their information systems to the cloud. This allows employees to access their agenda, mail and documents  on the road, as well as at home, which promotes efficient and flexible working habits. But is it safe to access client data from the Electronic Client Dossier (ECD) in the cloud, wherever you may be? Up until recently, the answer was no.

 

the solution

Prisma, Google and Adapcare came up with a unique solution that solved the security issue. Prisma switched over completely to Google’s G Suite: mail, agenda, storage, documents, spreadsheets, presentations, authentications, and videoconferencing, everything in the cloud. From now on, Prisma employees can access and edit documents from their ECD without having to leave their browser. Downloading a document is no longer necessary: clicking a Google document in ECD opens the document in the browser without having to download it. Uploading documents is also no longer necessary. A Prisma employee can make a new Google document from within the ECD. The document is then saved in the cloud, although the ECD does manage access permissions. The document can not leave the ECD to be shared with other parties.

the result

Thanks to this unique solution, data leaks are no longer a concern for Prisma. Everything is shared, accessed and edited in the cloud. Saving locally is no longer applicable, which means sensitive client information is managed with complete control thereof. This approach means Prisma complies with the most strict requirements of the NEN7510, while also saving considerate costs.

 

....”Dankzij Google’s G Suite hebben we meer tijd voor waar het écht om gaat: de klant.”..“Thanks to Google’s G Suite, we now have more time for what matters: the client.”....
— Jaap de Bruijn, ....Voorzitter Raad van Bestuur..Chairman of the Board of Directors....

....

over Prisma

Prisma is er voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie helpt hen bij het verwerven van een eigen plek in de Brabantse samenleving. En draagt bij aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. Prisma ondersteunt cliënten in alle levensfasen. Hun persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten zijn daarbij het uitgangspunt. Prisma voelt zich betrokken bij het levensgeluk van haar cliënten en heeft aandacht voor hun kwetsbaarheid.


Lees hier het persbericht dat Prisma samen met Adapcare en g-company publiceerde en bekijk een uitgebreid videoverslag van de unieke oplossing.

..

about Prisma

Prisma is present for people with an intellectual disability. The organization helps them find their own space within the community of Brabant. They also contribute to a worthy life, in which the client makes their own decisions. Their personal needs, individual capacities and talents are the starting point. Prisma feels involved in the life satisfaction of its clients and takes note of their vulnerability.

Here you can read the press release which Prisma published together with Adapcare and g-company. An extensive video report about this unique solution can also be viewed.

....

nl
en