....

excellente sales

Sales wordt gedaan door mensen. Maar hoe help je die mensen om zo effectief mogelijk te zijn? Met Salesforce richt je de pijplijn zó in, dat jouw verkoopprocessen volledig worden ondersteund, waarbij je helder inzicht hebt in de stand van zaken door de vele rapportages en dashboards. Salesforce heeft de gebruiksvriendelijke 'look and feel' van een consumentenapplicatie, op de computer, tablet of smartphone, zodat je salesmedewerkers zich - met een 360 graden klantbeeld - kunnen focussen op hun kerntaak. g-company helpt je door en door met de adoptie door jouw verkoopteam, waardoor de salesproductiviteit aanzienlijk toeneemt. Dit alles zonder groot IT-team of -investeringen. Maximaal beveiligd, flexibel en schaalbaar.

..

excellent sales

Sales are made by people. But how do you help those people to be as effective as possible? With Salesforce you can design your pipeline in such a way, that your sales processes are fully supported, whereby you have clear insight into the current state of things via the many reports and dashboards. Salesforce has the user friendly look and feel of a consumer application, on computer, tablet or smartphone, so your salespeople can focus on their core goals - with a 360 client view. g-company helps you through and through with your salespeople adopting the program, drastically improving the sales productivity. This can all be done without a large IT team or large investments. Maximum security, flexibility and scalability.

....

 

nl
en