....

waarom Salesforce?

Een onderneming die zijn klanten centraal stelt, vertrouwt op Salesforce. Met Salesforce heb je een 360 graden beeld van je klant dat bovendien beschikbaar is voor alle betrokken medewerkers en afdelingen, zoals Sales, Marketing en Customer Service. Het biedt diepgaand real-time inzicht in de stand van de sales pijplijn, waardoor je alle gereedschappen hebt om bij te sturen waar nodig. Op basis van dit inzicht kun je bovendien gerichte marketingcampagnes voeren. En alle informatie wordt volledig geïntegreerd met andere bedrijfskritische systemen.

En dat alles zonder geïnstalleerde software! De cloud CRM software van Salesforce is niet voor niets wereldwijd marktleider. Je beheersinspanning is minimaal, en meerdere keren per jaar worden nieuwe functies toegevoegd zonder dat je er omkijken naar hebt. Elke organisatie, van kleinbedrijf tot multinational, heeft de beschikking over dezelfde functionaliteit. Volledig schaalbaar en met een uiterst intuïtieve gebruikersinterface, die aanvoelt als een consumentenapplicatie.

onze Salesforce oplossingen

..

why Salesforce?

A company that puts its customers at the heart of everything, trusts in Salesforce. With Salesforce, you have a 360 degrees customer image, which is available to all involved employees and departments, such as Sales, Marketing and Customer Service. It gives you in-depth, real time insights into the current situation of the sales pipeline, giving you all the tools you need to correct the course where necessary. You can also set up specific marketing campaigns using these insights. And all information is fully integrated with other company-critical systems.

And all of this without having to install software! It is not for nothing that Salesforce’s cloud CRM software is the worldwide market leader. Your management efforts are kept to a minimum, and new functions are added a couple of times per year, without you having to check up on it. Each organisation, from small company to multinational, has the same tools at its disposal. Fully scalable and with a truly intuitive user interface, which feels like a consumer application.

our Salesforce solutions

....

....

onze Salesforce-aanpak

g-company heeft zeer ruime ervaring opgebouwd met vele Salesforce-implementaties, zowel bij non-profitorganisaties als in het bedrijfsleven. Tijdens ieder project richten we Salesforce zodanig in dat het perfect matcht met jouw organisatieprocessen en -doelstellingen. Dat doen we op een agile wijze. Met korte tussenpozen leveren wij in delen werkzame functionaliteit op en stemmen steeds met je af. Op deze manier blijven we samen wendbaar en is er ruimte om eventuele nieuwe wensen in te passen. 

Wij schenken veel aandacht aan de adoptie door de toekomstige gebruikers. Hun motivatie om Salesforce op een goede manier te gebruiken, is cruciaal voor het succes. Op meerdere momenten in het project betrekken wij hen actief bij de implementatie. Bovendien verzorgen wij een gedegen gebruikerstraining, zodat de overstap naar Salesforce zo soepel mogelijk verloopt. Na de implementatie moet de afhankelijkheid van externe hulp minimaal zijn; daarom lopen jouw beheerders mee tijdens het project, zodat zij optimaal op hun nieuwe rol worden voorbereid.

Resultaat: een Salesforce-implementatie waarmee je jouw doelstellingen bereikt en die maximaal wordt geadopteerd door de gebruikers binnen je organisatie.

Met Salesforce creëert g-company geen tevreden klanten, maar blije klanten.

Salesforce.org voor non-profits

g-company is Impact partner van Salesforce.org voor non-profit organisaties. We hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving. Bovendien hebben we specifieke oplossingen voor de nieuwe regels met betrekking tot SEPA. In onze projecten werken wij altijd gezamenlijk naar de doelstellingen toe, waarbij we het beste van je eigen organisatie combineren met de vakkennis van g-company consultants.

Lees meer over Salesforce en Salesforce.org.

onze Salesforce klanten

..

our Salesforce approach

g-company has built up ample experience through many Salesforce implementations, both in non-profit organizations, as well as in businesses. During each project, we customize Salesforce in a way that it perfectly matches your organisational processes and goals. We do this in a agile manner. We deliver portioned working functionality  in short intervals, all while fine-tuning everything with you. This keeps us agile, and gives us the space needed to add in potential new requests.

We pay a lot of attention to adoption by future users. Their motivation to use Salesforce properly, is crucial for its success. We actively involve them in the implementation at various moments during the project.

Salesforce.org for nonprofits

g-company is Salesforce.org Impact Partner for nonprofit organizations. We have a lot of knowledge and experience in the field of fundraising. We also have specific solutions for complying with the new SEPA regulations. In our projects we always work towards the objectives together with our customer, combining the best of their organization with the professional knowledge of g-company consultants.

Read more on Salesforce and Salesforce.org.

our Salesforce customers

....

nl
en