….

nieuw: Salesforce admin on demand

een paar extra handen houden Salesforce up-to-date


Soms heb je een paar extra handen nodig om Salesforce in topconditie te houden. Bijvoorbeeld als de beheerder een paar weken afwezig is. Of als er veel data moet worden gemigreerd. Speciaal voor deze situaties introduceert g-company: Admin on Demand. Met de toevoeging van een Salesforce specialist aan het g-company supportteam kan deze dienst tegen een extra aantrekkelijk tarief worden aangeboden.

Alle vragen zijn welkom. Van het maken van een workflow of rapport tot het uitvoeren van de maandelijkse incasso: met Admin on Demand kom je nooit voor verrassingen te staan. Onze medewerker maakt een inschatting van de benodigde inspanning en gaat pas na jouw goedkeuring aan de slag. Wanneer sprake is van een complexere aanpassing, zal je accountmanager of consultant contact met je opnemen om een voorstel uit te werken.

Wil je gebruik maken van deze dienst, neem dan vandaag nog contact op uw accountmanager.

even voorstellen: Bart Lont

..

new: Salesforce admin on demand

a couple of extra hands keep Salesforce up to date

Sometimes you need just a couple of extra hands to keep Salesforce at peak performance. For instance: when the administrator is out of office for a couple of weeks. Or when a large amount of data needs to be migrated. For these situations in specific, g-company is introducing: Admin on Demand. With the addition of a Salesforce specialist to the g-company support-team, this service can be provided to you at a very appealing rate.

All questions are welcome. Whether they are about setting up a workflow, drafting a report or conducting the monthly collection: with Admin on Demand you’ll avoid facing surprises. Our colleague will estimate the necessary work, and doesn’t start until after you have given your approval. When more complex changes are required, your accountmanager or consultant will contact you to draft a proposal.

Would you like to use this service? Then make sure to contact your account manager today.

quick introduction: Bart Lont

....

....

“Sinds april vorig jaar ben ik bij g-company verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van Salesforce klanten. Daarvoor heb ik vijftien jaar in de non-profit sector gewerkt. Eerst bij Dorcas en daarna bij Light for the World. Een jaar geleden is mijn passie voor Salesforce begonnen, toen g-company het platform bij Light for the World heeft geïmplementeerd. Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden van Salesforce. In de basis is het redelijk eenvoudig en flexibel in te richten, maar als je dieper gaat, kan het heel complex worden. Zelfs nu ik vijf certificeringen op zak heb, heb ik het gevoel dat er nog oneindig veel te leren valt.

Mijn ambitie is dat onze klanten het maximale uit Salesforce halen. Wanneer ze dat zelf kunnen, is dat natuurlijk prima. Maar als het complex wordt, is het beter om een specialist in te schakelen. Bij g-company ben ik het eerstelijns aanspreekpunt voor vragen en problemen. Als ik er niet uitkom, kan ik een beroep doen op onze consultants. Grotere aanpassingen worden projectmatig opgepakt.”

..

“Since april last year, I’m the person responsible for answering the questions our Salesforce customers might have. Prior to that, I had worked in the non-profit sector for 15 years. First at Dorcas, and then at Light for the World. My passion for Salesforce started a year ago, when g-company implemented the platform at Light for the World.I am fascinated by the possibilities Salesforce provides. At its core, it is possible to set it up easily and flexibly. But once you dig deeper, it can become quite complex. Even now, having earned five certificates, I still feel like there is an endless amount of things to learn.

My ambition is to help our customers get the most out of Salesforce. When they are able to do that themselves, that’s great of course. But once it starts to become complex, it’s involve a specialist. At g-company, I’m the primary point of contact for questions and issues. When they’re too complex even for me, I can fall back on our consultants. Big changes are handled with a project-based approach.”"

....

 
….nieuw supporttarief..new support rate ….
…. Vanaf 1 januari 2019 geldt een gereduceerd tarief van € 87 per uur (excl. BTW) voor eerstelijns Salesforce Support. Als klant maak je automatisch gebruik van dit nieuwe tarief. Wanneer voor jouw vraag tweedelijns support nodig is, geldt het tarief van € 125 per uur (excl. BTW). Uiteraard wordt vooraf toestemming gevraagd alvorens jouw verzoek naar tweedelijns support wordt doorgezet.
.. Starting January 1st 2019, a reduced rate of €87 per hour (excl. VAT) will apply to primary Salesforce support. As a client, you automatically use this new rate. When your question requires secondary support, the rate of €125 per hour (excl. VAT) will apply. Of course you will have to give your authorization before your request is sent to the secondary line of support. ....
 

....

Wil je gebruik maken van Admin on Demand? Neem dan contact op met je accountmanager of bel gerust eens met Bart (030-7110940) om kennis te maken!

..

Do you want to use Admin on Demand? Then make sure to contact your account manager, or feel free to call Bart (030-7110940) to make his acquaintance!

....

nl
en