….

krachtige marketing automation door Salesforce

waarom marketing automation?

Je werkt als fondsenwerver of marketeer bij een non-profitorganisatie en je weet dat de donateur vraagt om een nieuwe benadering. Maar je tijd en middelen zijn beperkt. Je werkt al met Salesforce en bent benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is.

Misschien herken je je hierin.

Je:

 • hebt gebrek aan inzicht wie jouw donateurs zijn en wat hen drijft om jouw organisatie te steunen

 • post regelmatig berichten op social media maar weet niet zeker of deze content aansluit bij de behoefte

 • verstuurt elke maand een nieuwsbrief maar je weet niet echt wat het oplevert en het levert je veel werk op

 • weet niet hoe je je donateurs (of vrijwilligers!) op een eenduidige manier kunt onboarden en aan je binden?

je CRM, incasso’s en marketing op één plek

..

powerful marketing automation by Salesforce

why marketing automation?

You work as a fundraiser or marketer at a non-profit organization and you know that the donor requires a new approach. But your time and resources are limited. You already work with Salesforce and are curious about what else is possible. Perhaps you recognize yourself in this.

You:

 • lack insight into who your donors are and what drives them to support your organization

 • regularly post messages on social media but are not sure whether this content meets the market’s needs

 • send out a newsletter every month but you don't really know what it yields and besides, it gives you a lot of work

 • do not know how to onboard and support your donors (or volunteers!) in a clear way?

your CRM, direct debits and marketing in one place

….

SalesforcePardot.png

….

Zet de volgende stap en ga aan de slag met Pardot. Pardot en Salesforce zijn volledig aan elkaar gekoppeld, waardoor je alle data op één plek hebt (geen exporteren en importeren van lijsten meer). Ook kan iedereen in Salesforce zien hoe jouw achterban reageert op je content. Deze historie wordt weergegeven op het contactobject. Verder kun je eenvoudig je events automatiseren (inschrijvingen, afmeldingen, no shows), en een start maken met journeys.

In Pardot maak je lijsten aan op basis van criteria van je contacten in Salesforce. Zo wordt iemand die meer dan €200 heeft gegeven in de laatste 12 maanden automatisch op de lijst ‘gulle gevers’ gezet. Deze personen kun je vervolgens uitnodigen voor een speciaal event om hen te bedanken voor hun bijdragen.

leadgeneratie met Pardot, jouw nieuwe manier van fondsenwerven?

Social media zijn bij uitstek geschikt om een nieuwe doelgroep aan te boren. Denk bijvoorbeeld aan een social media post in de vorm van een quiz waarvan de uitslag per e-mail wordt gedeeld. Op het moment dat je een e-mailadres van iemand hebt, kun je een journey laten starten die gericht is op conversie. Of je vraagt een eenmalige donatie gelijk aan het aantal juiste antwoorden op jouw quiz, zoals onze klant Leprazending deed.

de voordelen op een rij

 • verhoog je ROI van marketinguitingen

 • naadloze integratie met je Salesforce CRM

 • krijg inzicht in het gedrag van je achterban

 • spendeer minder tijd aan herhalende taken

 • stuur relevante en persoonlijke berichten op het juiste moment

onze aanpak

Vaak beginnen we met een zogenaamde Quick Start, waarbij wij jou op weg helpen door Pardot te installeren en te koppelen aan Salesforce en je een korte gebruikerstraining te geven. Daarna zijn er mogelijkheden om door middel van workshops te werken aan leadgeneratie, customer journeys en scoring & grading.

Bekijk onze oplossing ‘marketing automation for nonprofit cloud’ voor meer details en voor de kosten.

..

Take the next step and get started with Pardot. Pardot and Salesforce are fully integrated, so you have all data in one place (no more exporting and importing of lists). Everyone in Salesforce can also see how your supporters respond to your content. This history is displayed on the contact object. Furthermore, you can easily automate your events (registrations, cancellations, no shows), and make a start with journeys.

In Pardot you create lists based on criteria of your contacts in Salesforce. For example, someone who has given more than € 200 in the last 12 months is automatically added to the "generous donors" list. You can then invite these people to a special event to thank them for their contributions.

lead generation with Pardot, your new way of fundraising?

Social media are ideally suited to tap into a new target group. For example, think of a social media post in the form of a quiz whose results are shared by e-mail. The moment you have someone’s email address, you can start a journey focused on conversion. Or you ask for a one-time donation equal to the number of correct answers to your quiz, like our customer Leprazending did.

the benefits at a glance

 • increase your ROI of marketing expressions

 • seamless integration with your Salesforce CRM

 • gain insight into the behavior of your followers

 • spend less time on repetitive tasks

 • send relevant and personal messages at the right time

our approach

We often start with a so-called Quick Start, where we help you on your way by installing Pardot, linking it to Salesforce and giving you a short user training. Then there are several options, like workshops on lead generation, customer journeys and scoring & grading.

Check out our solution marketing automation for nonprofit cloud for more details and costs.

….

nl
en