....

Tentoo 'herschrijft' organisatie met Google Cloud Platform

..

Tentoo 'rewrites' organization with Google Cloud Platform

....

....

de uitdaging

Tentoo Payroll Professionals, een dochteronderneming van het Nederlandse Tentoo, was voor hun 100% digitale dienstverlening afhankelijk van software ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Hierdoor werd het steeds moeilijker om aanpassingen door te voeren welke noodzakelijk waren voor de Belgische wetgeving en beschikte Tentoo onvoldoende over een innovatief platform voor hun klanten. De verschillende softwarepakketten werden gehost op lokale servers in het kantoor in Zaventem en bijgevolg afhankelijk van een niet altijd even stabiele internetverbinding en hardware ondersteuning vanuit Nederland.

de oplossing

Samen met Tentoo heeft g-company de bestaande architectuur volledig vervangen tot één modern digitaal platform op maat ontwikkeld op Google Cloud Platform. De applicatie integreert met RSZ, de loonmotor Prisma, Exact Online en Freshdesk (case management), voorziet in de behoefte van de mobiele gebruiker en leeft nauwlettend de Belgische wetgeving na. 
Op dit platform kunnen freelancers en opdrachtgevers zich registreren, contracten aanmaken en verwerken, persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen en al hun documentatie inclusief contracten, facturen en loonbrieven eenvoudig terugvinden.
Dankzij het gebruik van App Engine en Google Cloud Storage is het platform en het gekoppelde digitaal archief volledig schaalbaar: als Tentoo groeit, groeit het platform mee. Het is tevens zeer aanpasbaar: zonder downtime kunnen nieuwe versies geactiveerd worden. Er is geen hardware meer nodig.

..

why

business challenges: stay compliant with complex regulations

Tentoo Payroll Professionals, subsidiary of the Dutch company Tentoo, ran business on software developed for the Dutch market. This made compliance with the evolving Belgian legislation increasingly difficult. Also, Tentoo’s customer platform needed a fundamental refresh to stay aligned with the latest views on customer interaction and customer journey support.

IT challenges: innovate with limited IT resources

The urgent overhaul of Tentoo’s core applications that was needed for keeping competitive edge in a fast changing business environment was far beyond Tentoo’s limited IT capabilities. The various software packages in Tentoo’s application landscape were hosted on local servers in the Zaventem office that at times suffered from unstable Internet connectivity. IT depended on hardware support from the remote Netherlands office.

the solution

Together with Tentoo g-company fully replaced the existing architecture by one modern digital platform tailor-made on Google Cloud Platform. The application integrates with RSZ, Prisma, Exact Online and Freshdesk (case management), meets the needs of mobile users and is fully compliant with Belgian legislation.

Freelancers and clients can now register, submit contracts, consult and edit personal data and easily find all documentation, including contracts, invoices and pay slips.

Thanks to the use of App Engine and Google Cloud Storage the platform and the linked digital archive are fully scalable: if Tentoo grows, the platform grows with them. It is also highly customizable: without any downtime new versions can be activated. Hardware is no longer needed.

....

.... “Voor ons bedrijf is het méér dan een toegevoegde waarde. Het platform ís gewoon ons bedrijf.”.. “To our organization it is more than an added value. The platform simply ís our company.”....
— Johan De Boel, ....algemeen directeur Tentoo België..Managing Director Tentoo Belgium....

....

het resultaat

Tentoo België kan nu beter dan ooit de Belgische markt bedienen. In een periode van 16 maanden is de organisatie als het ware herschreven. Ze bieden een modern en volledig schaalbaar klantenplatform, aanpasbaar aan Belgische behoeftes. Men is niet meer afhankelijk van een server en kan op elk gewenst moment, op elke gewenste plek gebruik maken van het systeem. Alle informatie is zeer snel en gemakkelijk terug te vinden, omdat er als het ware met één 'archief' wordt gewerkt.
Tentoo is nu bezig de volgende stappen te onderzoeken voor digitale professionalisering.

..

Tentoo Belgium is now better than ever fully equipped to serve the Belgian market. In a period of 16 months, the organization was rewritten, as it were. They offer a modern, fully scalable customer platform, adjustable to Belgian needs. They no longer depend on a server and can use the system anytime and anywhere. All information can be found very fast and easily, because there is only one 'archive' so to say.
Tentoo is now looking into possible next steps for further digital professionalization.

....

....

Zie ook de presentatie over het Tentoo-project van Freek van de Griendt tijdens Google Cloud Next'17 in Amsterdam.

..

Also see Freek van de Griendt's presentation on the Tentoo project during Google Cloud Next'17 in Amsterdam.

....

nl
en