....”Om onze groeiambitie te ondersteunen hebben we ervoor gekozen onze gehele IT-omgeving over te zetten naar de cloud.”..”To support our growth ambition, we chose to move our entire IT environment to the cloud.”....

....

de uitdaging

Business uitdagingen: integratie en acceleratie
Travix is een groep van marktleidende online reisspecialisten. Hun doel is verder uit te breiden in Europa en Azië. Concurrentie in de reiswereld is moordend. IT moet kunnen voorzien in snelle groei en innovatie.

IT uitdagingen: hoe om te gaan met Microsoft-technologie
De Travix-organisaties hadden allemaal hun eigen e-mailinfrastructuur, gebaseerd op Microsoft Exchange. Deze samenvoegen in één gezamenlijk mailplatform bleek een extreem lastig en tijdrovend project. De tijdsdruk werd steeds hoger omdat de mail servers bijna aan vervanging toe waren. Na zes maanden frustratie, besloot de CTO op zoek te gaan naar andere oplossingen.

de oplossing

"Ga voor Google," adviseerde Travix’ Head of System Engineering. Voordat hij bij Travix kwam, bouwde hij gedurende zeven jaar hyperscale datacentra als Operations Manager bij Google EMEA, dus hij wist waar hij het over had. De CTO besloot een poging te wagen.

Google werd gebeld en Google betrok g-company bij het voorstel, wetende dat g-company de beste expertise en papieren in de Benelux heeft om met complexe migraties om te gaan. Samen stelden de twee organisaties een plan op voor een gesmeerde migratie van e-mail en agenda's naar G Suite Enterprise. Travix was onder de indruk en gaf direct groen licht. Binnen een maand waren alle user accounts aangemaakt, was alle data gemigreerd en waren alle gebruikers getraind. Snel en soepel.

Dat was het startpunt van het omvangrijke Lifting & Shifting project van alle Travix business applicaties en IT naar de Google Cloud.

Als 'trusted advisor' van Travix heeft g-company haar Solution Sets gebruikt voor het versnellen van de implementatie van de verschillende Google-technologieën en -toepassingen.

de G Suite oplossing

Travix besloot alle beschikbare applicaties binnen G Suite te gebruiken.

In minder dan twee jaar, heeft het overgrote deel van Travix-gebruikers de G Suite omarmd. Nieuwe medewerkers krijgen alleen toegang tot G Suite apps. Office wordt uitgefaseerd.

Tot grote opluchting van Travix worden alle applicaties ingezet zonder dat er technische of infrastructurele voorzieningen nodig zijn. Travix hoeft geen extra hardware meer te installeren of softwarelicenties te kopen. De g-company Solution Set ondersteunt snelle en soepele implementaties.

..

the challenge

Business challenges: integration and acceleration
Travix is a group of leading online travel providers. Their goal is to further expand in Europe and Asia. Competition in the travel industry is killing. IT needs to enable and facilitate rapid growth and innovation.

IT challenges: how to deal with Microsoft technology
The Travix companies all had their own email infrastructures, based on Microsoft Exchange. Consolidating this into one common mail platform proved to be extremely cumbersome and time consuming. Time pressure was high as the mail servers ran out of their lifecycle. After six months of frustration, the CTO decided to look for other solutions. 

the solution

"Go for Google," Travix’ Head of System Engineering advised. Before joining Travix, he built hyperscale data centers as an Operations Manager at Google EMEA for seven years, so he knew what he was talking about. The CTO decided to give it a try.

Google was called, and Google involved g-company in the proposal knowing that g-company has the best expertise and capabilities in the Benelux region to handle complex migrations. Together, the companies drew up a plan for a smooth migration of mail and calendars to G Suite Enterprise. Travix was impressed and gave a go immediately. Within a month, all user accounts were created, all data was migrated and all users were trained. Fast and smooth.

That was the starting point of the comprehensive Lifting & Shifting of all Travix business applications and IT to the Google Cloud. 

As Travix’ trusted advisor, g-company leveraged its Solution Sets for accelerating the implementation of the various Google technologies and applications.

the G Suite solution

Travix decided to leverage all the apps that are available in G Suite. 

In less than two years, the vast majority of the Travix users has embraced the G Suite. New staff is provided with G Suite only. Office is phased out.

To Travix’ great relief, all applications are deployed without any need for technical or infrastructural provisions. Travix does not have to install additional hardware or buy software licenses anymore. The g-company Solution Set offering supports fast and smooth implementations.

....

....”We doen dit om het samenwerken en delen van documenten te stimuleren.”..”We do this to promote collaboration and sharing of documents.”....
— Rob McDonald, CTO at Travix

....

de Google Cloud Platform oplossing

Travix raakte overtuigd van de waarde van Google-oplossingen en het Google Cloud Platform, dus besloot het om andere mogelijkheden binnen de Google Cloud te onderzoeken, zoals hosting, Advanced Analytics & Artificial Intelligence en Machine Learning.

Om de adoptie van Google Cloud te optimaliseren en de kennis van de teams te verdiepen, werd in samenwerking met g-company een trainingstraject opgesteld. Hierbij werd de blended learning aanpak gebruikt, waarbij de opleiding in een lokaal gecombineerd wordt met online trainingsmodules. Lees hier meer over de aanpak van het trainingstraject by Travix.

Travix loves travel

Travix is een wereldwijd online reisbedrijf actief in 39 landen vanuit kantoren in Nederland, Duitsland, India, Singapore en de VS. Met vijf merken en een uitgebreide portfolio van 43 websites is Travix marktleider in verschillende landen en groeit het snel op alle continenten. De merken zijn CheapTickets, BudgetAir, Vayama, Vliegwinkel en Flugladen.

Op dagelijkse basis helpt Travix duizenden mensen om de beste vluchten te vinden. Het bedrijf inspireert hen en begeleidt hen tijdens hun reis.

..

the Google Cloud Platform solution

Travix became convinced of the value of Google solutions and the Google Cloud Platform, so it decided to explore other offerings of the Google Cloud, such as hosting, Advanced Analytics & Artificial Intelligence and Machine Learning.

To improve the adoption of Google Cloud and expand the knowledge of the teams, g-company helped set up a training roadmap. A blended learning approach was used, whereby we combined classroom learning with online training modules. Read more about the training approach we took with Travix.

Travix loves travel 

Travix is a global online travel company operating in 39 countries from offices in the Netherlands, Germany, India, Singapore and the USA. With five brands and an extensive portfolio of 43 websites, Travix is market leader in several countries and growing rapidly on all continents. The brands are CheapTickets, BudgetAir, Vayama, Vliegwinkel and Flugladen.

On a daily basis Travix helps thousands of people to find the best flights. The company inspires them and guides them through their travel journey.

....

nl
en