Google Cloud Platform trainingsmethode boost de Travix teams .. Google Cloud Platform training approach supercharges Travix teams

....

de uitdaging

Business uitdagingen: efficiënte training faciliteren voor een snel groeiend en evoluerend team

IT uitdagingen: nieuwe technologieën snel oppikken en omarmen, om zo het concurrentievoordeel te versterken

Travix is een wereldwijde, online reisorganisatie die actief is in 39 landen en overal ter wereld kantoren heeft. Door middel van welbekende merken als CheapTickets.nl en BudgetAir, helpt Travix elke dag opnieuw mensen om de best mogelijke vluchten te boeken.

Travix startte in 2015 de enerverende reis richting Google Cloud, te beginnen met de adoptie van G Suite. Voor meer details over dit adoptietraject, kan je altijd de case study hier lezen. Inmiddels benutten ze meer en meer de vele innovatieve mogelijkheden van Google Cloud Platform voor infrastructuur, data en applicaties, om zo data-gedreven besluitvorming en klantenservice verder mogelijk te maken. De groei van Travix vereist een schaalbare IT infrastructuur, met de mogelijkheid om op flexibele wijze nieuwe software stacks op te zetten per nieuwe klant.

Het volgende punt op de to-do lijst van dit traject was diepgaande GCP training, om te leren hoe men het potentieel van deze schaalbare interface maximaal kan benutten.

de oplossing

g-company is Travix’ GCP service partner en geautoriseerde training partner. Als onderdeel van het doorlopende Customer Success Services programma bij Travix, helpt g-company de adoptie van GCP te verbeteren. Na de initiële lift & shift van de on-premise infrastructuur naar GCP, heeft g-company opleidingsprogramma’s opgezet, zodat de technische teams de nodige vaardigheden en expertise verwerven in cloud native technologieën. Dit maakt het hen mogelijk om de nieuwe cloud-omgeving te verbeteren, en het merkbaar efficiënter te maken. De opleidingsprogramma’s werden uitgewerkt om de kennis van het platform te verdiepen bij de verschillende teams die werken rond data, infrastructuur en applicatie-ontwikkeling.

g-company heeft een blended learning aanpak uitgewerkt, waarbij de opleiding in een lokaal gecombineerd wordt met online trainingsmodules. Deze aanpak heeft bewezen de doeltreffendheid en efficiëntie van het leren te verbeteren.

..

the challenge

Business challenges: ensure efficient training of a fast-growing and evolving team

IT challenges: swiftly pick up and embrace new technologies, to enhance competitive advantage 

Travix is a global online travel company that operates in 39 countries with offices all over the world. Through well-known brands such as CheapTickets.nl and BudgetAir, Travix helps many thousands of people each day to book the best flights possible.

Travix is on an exciting journey into the Google Cloud, starting with adopting G Suite in 2015. For more information on this adoption journey, you can read the case study here. Since then, they have moved into leveraging the many innovations of the Google Cloud Platform for infrastructure, data and applications in order to harness data-driven decision making and customer service right now. Travix’ growth requires a scalable IT Infrastructure, with the ability to flexibly set up new software stacks for each new customer.

The next item on the to-do-list in this journey was in-depth GCP training for learning how to maximize the potential of this scalable interface.

the solution

g-company is Travix’ GCP service partner and authorized training partner. As part of its ongoing customer success services program at Travix, g-company helps to improve the adoption of GCP. After the initial lift & shift of the on-premises infrastructure into GCP, g-company has set-up training programs for the technical teams to gain skills and expertise in cloud native technologies. This enables them to improve the new cloud environment and make it significantly more efficient. The training programs were designed to deepen platform knowledge in the different teams of data, infrastructure and application development.

g-company has developed a blended learning approach, combining classroom instruction with online training modules. This approach has proven to increase the effectiveness and efficiency of learning.

....

....”De klassikale trainingen in combinatie met diepgaande Qwiklabs-oefeningen blijken erg efficiënt om de teams op te leiden.”..”Instructor-led classroom training in combination with immersive Qwiklabs exercises are very efficient for team training..”....
— Angelos Kannelopoullos, Technical Director
....”We doen dit om het samenwerken en delen van documenten te stimuleren.”..”We do this to promote collaboration and sharing of documents.”....
— Rob McDonald, CTO at Travix

....

de resultaten

Rondom het thema data analyse organiseerde g-company de opleidingen ‘BigQuery, from Data to Insights’ en ‘Data Engineering’. Het SRE team leerde in het kader van het stappenplan over core infrastructure, en design en process. The developers werden getraind in het ontwikkelen van applicaties.

Daarnaast hielp g-company het ingenieursteam om de relevante certificaten te behalen waardoor ze erkend worden voor hun technische expertise. Hiervoor werden specifieke voorbereidende trainingen voorzien, voorafgaand aan de georganiseerde certificatie-momenten, wat resulteerde in een hoog slagingspercentage.

Blended learning en specifieke trainings hebben geleid tot technische specialisten die met plezier hun vaardigheden gebruiken om de infrastructuur en applicaties van Travix te optimaliseren, alsook om bij te dragen aan verdere innovaties.

over Travix

Travix is een wereldwijde, online reisorganisatie die actief is in 39 landen en kantoren heeft in Nederland, Australië, Curaçao, Duitsland, Indië, Singapore, de VK en Amerika. Met hun vijf merken, waaronder Cheaptickets.nl en BudgetAir, en hun uitgebreide portfolio met 43 e-commerce websites, is Travix de marktleider in verschillende landen en groeit het om die reden ook snel op alle continenten.

Travix helpt elke dag vele duizenden mensen om de best mogelijke vluchten te boeken. Dit maakt hen wereldwijd één van de koplopers als bedrijf voor de online verkoop van vliegtuigtickets.

..

the results

For data, g-company delivered ‘BigQuery, from data to insights’ and ‘Data engineering’ training sessions. The SRE team learned about core infrastructure, design and process on the roadmap. The developers were involved in developing apps training.

Also, g-company helped the engineering teams to achieve the right certifications and get recognition for their technical expertise. For this purpose, specific preparation trainings for upcoming certifications have been held, resulting in high pass rates.

Blended learning and the targeted trainings have led to technical specialists that enjoy to use their skills for optimizing Travix’ infrastructure and applications, and for contributing to further innovation.

about Travix

Travix is a global online travel company, that operates in 39 countries and has offices in the Netherlands, Australia, Curaçao, Germany, India, Singapore, the UK and the USA. With their five brands, such as CheapTickets.nl and BudgetAir, as well as an extensive portfolio of 43 e-commerce websites, Travix is the market leader in several countries, and is consequently growing rapidly on all continents.

….

nl
en