....Salesforce draagt bij in het managen van al die mooie kleine concrete projecten die een echt verschil maken in levens van mensen die in armoede leven. ..Salesforce contributes to managing all those beautiful small concrete projects that make a real difference in the lives of people living in poverty. ....

....

Stichting Wilde Ganzen helpt al bijna 60 jaar armoede bestrijden door middel van kleinschalige, concrete projecten. Sinds begin november 2015 is Wilde Ganzen live op Salesforce. De 25 jaar oude maatwerkapplicatie 'Ganzen' is daarmee geheel vervangen door Salesforce.org, ter ondersteuning van de projecten, de financiële afwikkeling en voor een eigentijdse wijze van fondsenwerving.

..

The Wilde Ganzen Foundation has been helping to fight poverty for almost 60 years by means of small-scale, concrete projects. Since the beginning of November 2015 Wilde Ganzen has been live on Salesforce. The 25-year-old custom application 'Geese' has been completely replaced by Salesforce.org, to support the projects, the financial settlement and a contemporary way of fundraising.

....

....Onze fondsenwerving wordt versterkt door Salesforce. Wij kunnen op nieuwe manieren onze doelgroepen bereiken. ..Our fundraising is strengthened by Salesforce. We can reach our target groups in new ways. ....

....

g-company implementeerde Salesforce Foundation. De grootste uitdaging was het projectgedeelte, het matchen van de financiële bijdragen en geoormerkte fondsenwerving. Voor fondsenwerving is gebruik gemaakt van de app 'Converse' van StepOrange. Wilde Ganzen koos voor ExactTarget, de Salesforce Marketing Cloud, om de customer journey mogelijk te maken.

over Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Ze helpen met kennis, met hun netwerk en met geld. Samen geven ze particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt financiële en deskundige bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.

..

g-company implemented Salesforce.org. The biggest challenge was the project part, the matching of financial contributions and earmarked fundraising. The app 'Converse' from StepOrange was used for fundraising. Wilde Ganzen opted for ExactTarget, the Salesforce Marketing Cloud, to enable the customer journey.

about Wilde Ganzen

Wilde Ganzen supports enthusiastic Dutch who set up small projects in remote countries, together with local people. They help with knowledge, with their network and with money. Together they give private projects professional decisiveness. Durable and visible. Wilde Ganzen brings financial and expert contribution where it is needed: for people who want to escape from poverty.

....

nl
en