hard werken loont .. hard work pays off

….

YESSS!!

Dat was mijn eerste reactie toen ik de mail van Google Cloud ontving die startte met “Gefeliciteerd”.

Nee, ik was die dag niet jarig en ik had ook niet net een recordbrekende deal binnengehaald. De reden dat ik deze mail ontving, was om me te laten weten dat g-company de Infrastructure Partner Specialization had behaald binnen het Google Cloud Partner Program. En ja, dat nieuws maakt me natuurlijk érg blij!

..

YESSS!!

That was my first reaction when I received an email from Google Cloud starting with “Congratulations”.

No, it wasn’t my birthday, nor did I just close a record breaking deal. In fact, the reason I received this message, was to inform me that g-company achieved the Infrastructure Partner Specialization in the Google Cloud Partner Program. And yes, that achievement makes me very happy!

….

 
Partner Specialization Program
.... Google Cloud Partner Specializations zijn in het leven geroepen om Google Cloud klanten te kunnen verwijzen naar gekwalificeerde partners met aantoonbare technische vaardigheden, en bewezen succes in gespecialiseerde oplossingen en diensten. .. Google Cloud Partner Specializations are designed to provide Google Cloud customers with qualified partners that have demonstrated technical proficiency and proven success in specialized solution and service areas. ....
 

….

keurmerk
Het is een pittig traject geweest: er is een uitgebreide lijst van vereisten waarop je beoordeeld wordt, en waaraan je moet voldoen. Het behalen van de specialisatie is een erkenning van onze inzet wat betreft het leveren van eersteklas technologische diensten en oplossingen voor verscheidene organisaties. Bovendien is het als het ware een kwaliteitskeurmerk waarmee klanten ons kunnen vinden, en waarmee we ons van de concurrentie onderscheiden.

..

quality mark
Not only because it has been quite a journey - there is an extensive list of requirements that need to be assessed and met - but especially because it’s a recognition of our commitment to delivering world-class technology services and solutions to a wide array of organizations. It’s like a quality mark that helps customers find us, and which makes us stand out from competition.

….

 
Infrastructure Partner Specialization
.... Partners die deze specialisatie behalen, hebben bewezen dat zij klanten succesvol kunnen helpen bij het uittekenen van een architectuur, om deze infrastructuur en workflows dan op Google Cloud Platform uit te bouwen. Ook het migreren van infrastructuur en workflows naar Google Cloud Platform valt onder deze specialisatie. .. Partners that have achieved this Specialization have demonstrated success assisting customers architect and build their Google Cloud Platform infrastructure and workflows, and migrate to Google Cloud Platform. ....
 

….

architecturale uitdagingen
We zijn groot voorstander van de baanbrekende en eindeloze mogelijkheden van Google Cloud Platform, en hebben de afgelopen jaren een behoorlijk klantenportfolio opgebouwd met wie we GCP-projecten gerealiseerd hebben. Hierdoor hebben we in 2017 al de status van Google Cloud Platform Premier Partner kunnen behalen. Toen in de zomer van 2018 het nieuwe Partner Specialization Program gepresenteerd werd, hebben we ervoor gekozen om op progressieve wijze onze vaardigheden, expertise en ervaring met betrekking tot cloud infrastructuur uit te breiden. Eenvoudigweg omdat we er sterk van overtuigd zijn dat vele bedrijven tegenwoordig deze expertise nodig hebben, en omdat het als startpunt kan dienen voor verdere stappen naar de cloud. Het behalen van deze specialisatie is bovendien een garantie voor onze huidige én toekomstige klanten, dat we blijven investeren in Google Cloud Platform expertise, om zo hun beste cloud partner te kunnen zijn en blijven.


Enkele organisaties die we al geholpen hebben (en/of nog aan het helpen zijn) met hun infrastructuur-uitdagingen, zijn APK Group, Tentoo, Moonoia en Smartphoto. In de komende maanden zullen we verder in detail gaan over de complexiteit van deze projecten. Een enorm interessant weetje is dat we, in de meeste gevallen, het technische team bij de klant zelf trainen, zodat ze meer inzicht verwerven in Google Cloud Platform, en op termijn zo zelf in staat zijn om de projecten te leiden, onder begeleiding van g-company.

..

architectural challenges
As a strong advocate of the disruptive and endless possibilities of Google Cloud Platform, we’ve built up a respectable portfolio of customers with GCP projects in the past few years. In 2017 this helped us achieve the status of Google Cloud Platform Premier Partner. When the new Partner Specialization Program was introduced in the summer of 2018, we decided to progressively expand our skills, expertise and experience in the field of cloud infrastructure. Simply because we  strongly believe that this is the expertise that many organizations need nowadays and that serves as starting point for further steps into the cloud. Furthermore, our achievement of the Infrastructure Specialization is a guarantee for our existing and future customers that we will carry on investing in Google Cloud Platform expertise, so that we will continue to be the best cloud partner for them.

Organizations that we have helped (and/or are still helping) solve their architectural challenges are APK Group , Tentoo, Moonoia and Smartphoto. In the coming months we will reveal more details on the complexity of these projects. A very cool fact is that in most cases, we train the technical team at the customer organization to gain deeper insight in Google Cloud Platform, so they are fully equipped to run the projects themselves, coached by g-company.

….

….

onze cloud architecten
Deze specialisatie had niet behaald kunnen worden zonder de inspanningen van onze infrastructuur-experts, die allen erkende Cloud Architects zijn: Koen Maes (GCP goeroe en gecertificeerd GCP trainer), Edsger de Looff (werkte voorheen bij een g-company klant, waar hij verliefd werd op GCP) en Thomas van Latum (allround Google Cloud expert met een passie voor development en Machine Learning). En met gepaste trots mag ik ook mijn eigen naam aan dit lijstje toevoegen. :-)

..

our cloud architects
The Specialization could not have been achieved without the great efforts of our infrastructure experts, who are all acknowledged Cloud Architects: Koen Maes (GCP guru and certified GCP trainer), Edsger de Looff (formerly working at a g-company customer, where he fell in love with GCP), and Thomas van Latum (allround Google Cloud expert with a passion for developing and Machine Learning). And with proper pride I can add my name to this list as well. :-)

….

 
Google’s definition of a Cloud Architect
.... Een Professionele Cloud Architect stelt organisaties in staat om Google Cloud technologieën ten volle te gebruiken. De Architect bezit over een grondige kennis van cloud architectuur en Google Cloud Platform, en is in staat om sterke, veilige, schaalbare, hoog beschikbare en dynamische oplossingen uit te tekenen, te ontwikkelen, en te beheren, om zo bedrijfsdoelstellingen te kunnen sturen. .. A Professional Cloud Architect enables organizations to leverage Google Cloud technologies. With a thorough understanding of cloud architecture and Google Cloud Platform, this individual can design, develop, and manage robust, secure, scalable, highly available, and dynamic solutions to drive business objectives. ....
 

….

onze oplossingen
g-company biedt oplossingen die onafhankelijke stappen richting de cloud mogelijk maken. Stappen in het infrastructuurtraject die we samen met de klant maken, zijn onder andere:

We hopen in de toekomst nog meer specialisaties te behalen, aangezien dit zeker deel uitmaakt van onze ambities als bedrijf! En ondertussen zullen we uiteraard samen blijven werken met en voor onze verschillende klanten uit diverse sectoren, om hun workloads te helpen verhuizen naar de cloud.

..

our solutions
g-company offers step-by-step, independent solutions to the cloud. Steps that we take together with the customer as part of the infrastructure track, are:

We hope to achieve more specializations in the future, as this is definitely part of our ambition! In the meantime, we will keep on working for and with our amazing customers from many different sectors and sizes, to help them move their workloads to the cloud!

nl
en